LO Ingeniør er etablert

11.09.2014 13:34:00

I tre år har fem forbund jobbet sammen for å etablere LO Ingeniør.
-Deltakelse i prosjektet LO Ingeniør er et ledd i vår satsning på de med høyere utdanning og for å oppnå vertikal organisering, sier Svein Harald Riise i Industri Energi Statoil Sokkel.

For mer informasjon

Bilde mangler

Organisasjonsgraden blant ingeniører er på bare 50 prosent. Nå har fem LO-forbund økt innsatsen i kampen om nye ingeniørmedlemmer. Sammen med LO skal de fem forbundene Norsk Tjenestemannslag, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Fagforbundet, Industri Energi og EL & IT Forbundet jobbe for å kunne gi ingeniører på tvers av forbundene et enda bedre tilbud enn i dag.

Rekordmange ingeniører
Prosjektet ble lansert 8. september av LO leder Gerd Kristiansen.

-Vi har allerede flere forbund som opererer i samme marked som Tekna og Nito, så vi spiser oss ikke innpå deres organisasjonsmarkeder. Men vi vil styrke vår posisjon, og dette er viktige yrkesgrupper for LO. Vi vil speile helheten og være en organisasjon for alle, sa Gerd Kristiansen under lanseringen.

Ingeniører er en voksende yrkesgruppe og per i dag har LO rundt 10 000 ingeniørmedlemmer.

– Vi vet også at organisasjonsgraden blant ingeniører er på bare 50 prosent, så det er mer enn nok til forbundene våre og de to andre som organiserer ingeniører, sa Kristiansen. Hun viste til at det nå utdannes rekordmange ingeniører ved landets høgskoler og universiteter, og at det i framtiden vil være behov for enda flere.

Stort vekstpotensial
-Deltakelse i prosjektet LO Ingeniør er et ledd i vår satsning på de med høyere utdanning og for å oppnå vertikal organisering, sier Svein Harald Riise, Industri Energi Statoil Sokkel.

I dag har vi LO over 200.000 medlemmer med høyere utdanning.

-Vi vet at det å kunne organisere på alle nivåer gir oss en unik styrke. Det er for eksempel en sterkere kultur for fagorganisering innenfor operatører enn det er for gruppen administrative, ledende og tekniske. Her har vi et stort vekstpotensial, og derfor valgt å delta i denne felles satsningen på LO-Ingeniør, sier han.

Forbundet har bistått med midler og ressurser, og har vært representert i prosjektet siden oppstart i 2011.

Tidsskrift og nettside
-Yrkesidentiteten er viktig for ingeniørgruppen, noe som også kom frem i fokusgruppen, sier prosjektleder Monica Nymoen i LO.

Hun forteller at det ble satt ned fire fokusgrupper for å innhente informasjon om hvordan ingeniører og ingeniørstudenter oppfatter LO og hvilke saker de er opptatt av.

-For LO Ingeniør blir det en sentral oppgave å ivareta identitetsfølelsen og yrkesstoltheten. Det er etablert en egen nettside og ingeniørene vil dessuten få et eget tidsskrift, samt yrkesfaglige konferanser som kan gi faglig påfyll og bidra til å bygge fellesskap, sier Nymoen.

Nettsiden til LO Ingeniør