Vaskeristreiken slutt - hva med streikeretten?

11.09.2014 13:47:48

Tariffstreiken blant Industri Energi sine medlemmer i vaskeribransjen ble stoppet med tvungen lønnsnemnd natt til 10. september. Bakgrunnen er at NHO nektet sine medlemsbedrifter å søke om dispensasjon for vask av tøy til sykehus og sykehjem. Når streikende forsøkte å ta opp arbeidet for å sikre at liv og helse ikke skulle rammes, ble de stanset av bedriften.

For mer informasjon

Bilde mangler

NHOs oppførsel er et angrep på streikeretten i seg sjøl. De aller fleste bransjer vil kunne ramme livsviktige funksjoner. Det er ingen annen måte å løse dette på enn at bedriftene søker om dispensasjon, som alltid vil bli gitt. Slik Industri Energi fra første stund sa at alle søknader som gjaldt helsesektoren ville bli innvilget.

Når NHO nekter å søke, så vil de fleste streiker ende med tvungen lønnsnemnd slik dagens lovverk praktiseres.

Dette er det alvorligste angrepet på streikeretten noensinne I Norge.

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening organiserer vaskeriarbeiderne på trondheimsbedriftene Storvask, Berendsen Tekstil Service og Trondheim Vaskeri og Renseri som alle streiket for et varig løft opp for en lavtlønnsbransje.

I vårt område streiket også Nor Tekstil på Rognes og Levanger. Vi kan ikke godta å bli fratatt streikeretten og dømt til evig lavlønn.

Vi ber om en protestbølge mot dette angrep på en av de aller viktigste bærebjelkene i vårt demokrati.

Arne Byrkjeflot
Leder Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening.