-Samarbeid vil styrke Fagbevegelsen i Colombia

12.09.2014 13:09:00

Industri Energi har denne uka hatt besøk fra colombiansk fagbevegelse. – Norge er en viktig samarbeidspartner for Colombia. Erfaringene vi tar med oss vil bidra til å styrke fagbevegelsen i Colombia og arbeidet for freden, sier generalsekretær i USO, Héctor Vaca.

For mer informasjon

Bilde mangler
Colombianske USO og Industri Energi har hatt møter i Norge denne uka. Fv. Nina Brattvoll, Hector Vaca, Henrik Fjeldsbø, German Osman, Ole-Kristian Paulsen og Ludwing Gomez Foto: Atle Espen HelgesenDen colombianske delegasjonen som denne uka besøkte Norge besto av generalsekretæren i USO Héctor Vaca, samt forbundssekretærene Germán Osman og Ludwig Gómez. Blant stedene de har besøkt er LO og Utenriksdepartementet i Oslo, Kårstø-anlegget, samt Statoil i Stavanger.
 
-Vi er takknemlig for den varmen og broderlige holdningen vi er mottatt med. Besøket har overgått alle våre forventninger. Vi har fått innblikk i den norske modellen og hvordan fagbevegelsen i Norge jobber, sier Ludwing Gomez.
 
Han forklarer at det er spesielt interessant å se hvor langt Norge er kommet i forhold til sosial dialog og hvordan trepartssamarbeidet fungerer.
 
-Det er interessant å se hvilken innflytelse norsk fagbevegelse har i forhold til arbeidsgiverne og ikke minst myndighetene. Det er totalt forskjellig fra forholdene i Colombia, der vi opplever at de fleste nye lovforslag er ment å skulle undergrave oss, fortsetter han.
 
Strategisk viktig
Gomez sier at Norge er et strategisk viktig land for Colombia, fordi det er sentralt i fredsprossen i landet og fordi norske selskaper, blant annet Statoil, er i ferd med å etablere seg i Colombia.
 
-Således er det viktig at fagbevegelsen i de to landene knytter nære bånd, sier han og påpeker at to bærebjelker i samarbeidet framover vil være HMS og ungdomsarbeid.
 
Kontakt med Statoil
Generalsekretær Héctor Vaca understreker hvor viktig det er at oljearbeiderforbundet USO nå har knyttet kontakt med Statoil, som nylig fikk to lisenser i Colombia.
 
-Industri Energi har lagt til rette slik at vi har fått kontakt med Statoil og dermed kan utvikle et godt forhold til selskapet, sier han.
 
Han understreker at økt samarbeid er en nøkkel for å kunne drive faglig arbeid i Colombia.
 
-Det å drive faglig arbeid i Colombia medfører stor risiko. Vi blir motarbeidet med en politikk, som har sitt utspring i selskapene, men som støttes av myndighetene, som bygger på vold og drap av fagforeningsfolk. Det skremmer folk fra å organisere seg, sier han og opplyser at den generelle organisasjonsgraden i landet er så lav som 4,5 prosent.
 
-Vår organisasjon har mistet 106 tillitsvalgte i perioden fra 1987 til i dag, og senest 11. august i år opplevde vi to samtidige angrep med drapsforsøk. Til tross for volden vil vi fortsette å drive faglig arbeid. Med erfaringene som vi tar med oss fra Norge vil vi forsøke å styrke fagbevegelsen i Colombia og fortsette arbeidet for den freden som landet så sårt trenger, sier Vaca.
 
Fortsetter til neste år
Områdeleder for internasjonalt arbeid i Industri Energi, Ole-Kristian Paulsen, opplyser at bakgrunnen for prosjektet er at UD i fjor høst tok kontakt med LO med ønske om et samarbeidsprosjekt med colombiansk fagbevegelse.
 
-I vinter var en delegasjon fra Industri Energi i Colombia og nå var det tid for gjenbesøk. Colombianerne uttrykker stor tilfredshet med opplegget, ikke minst med besøket hos Statoil, sier Paulsen.
 
-De fikk blant annet høre hvorfor Statoil satser i Colombia og hvordan selskapet jobber i forhold til trepartssamarbeid og HMS. Det ble også understreket at man ønsker kommunikasjon mellom Statoil og USO, sier han.
 
Ifølge Paulsen vil samarbeidsprosjektet mellom USO og Industri Energi bli videreført også neste år. – Vi diskuterer ennå innholdet i avtalen, men det er klart at prosjektet blir videreført i 2015, sier han.