38 ulovlige innleide fikk fast ansettelse i Stena Drilling

22.09.2014 12:19:00

Iherdig fagforeningsarbeid sikret 38 utenlandske vikarer norske arbeidskontrakter og fast ansettelse på riggen Stena Don, eid av det norske selskapet Stena Drilling Norway. – Det har vært en lang og kronglete vei, sier Wayne Pena, klubbleder i Industri Energi sin lokale avdeling i Stena.

For mer informasjon

Bilde mangler

En mangeårig kamp for å få 38 vikarer fast ansatt i Stena Drilling Norway gav endelig full uttelling. 1. oktober får de fast jobb med samme ansettelsesvilkår som de norske og britiske arbeiderne på riggen Stena Don.

Vikarene, de fleste svenske, har vært utleid av det svenske bemanningsbyrået SMBF Service.

13 års kamp for rettferdighet
Wayne Pena, klubbleder i Industri Energi sin lokale forening i Stena, SDEA, har jobbet med å få vikarene fast ansatt helt siden 2001. Saken har dreid seg om ulovlig innleie, og har ikke gått lønns-og arbeidsforhold for øvrig. Forbundssekretær Øyvind Hopland og advokat Alexander Lindboe har bistått Pena siden 2013.

Klubbleder Wayne Pena har jobbet i 13 år for å få vikarene fast ansatt I stena. Foto: Arild Theimann-Allerede for 13 år siden krevde vi tariffavtale for besetningen på Stena Don som også skulle gjelde for de utenlandske arbeiderne. I 2008 endret bedriften på arbeidsvilkårene og under forhandlingene det året måtte vi nok en gang få på plass en ny tariffavtale hos Stena Drilling Norway. Den lokale Industri Energi-avdelingen SDEA har brukt enorme ressurser bare for å påse at vikarbyrået SMBF Service AB har fulgt spillereglene. Det har til tider vært en tidskrevende jobb, litt som å jage etter spøkelser, sier Pena.

Ulovlig innleie
Saken har vært spesielt vanskelig fordi ingen av vikarene var medlemmer av Industri Energi.

-I 2013 førte endringer i Arbeidsmiljøloven og videre endringer i avtalen med Norges Rederiforbund (NR-avtalen) til at vi endelig kunne forfølge saken juridisk. Vår lokale avdeling erklærte vikarsituasjonen for ulovlig, som førte til maratonforhandlinger med Stena Drilling for å oppnå faste ansettelser for de innleide vikarene, sier Pena.

Full seier
-Vi ble enige om en felles strategi med hensyn til sakens juridiske, faktiske og taktiske sider. Den lyktes vi 100 prosent med. Sammen med den lokale foreningen og forbundssekretær Øyvind Hopland har vi vunnet frem med vårt krav om faste ansettelser for de 38 vikarene. Fra 1. oktober blir de formelt ansatt i Stena Drilling Norway, sier advokat Alexander Lindboe i Industri Energi.

-Jeg vil spesielt fremheve tillitsvalgt Wayne Pena som har gjort en fantastisk jobb i denne saken. Det har vært lagt ned utallige arbeidstimer fra Waynes side for å få avtalene på plass og hans innsats har vært forbilledlig.

- Vi hadde en god sak som endte i full seier og fast ansettelse av vikarene mye takket være en profesjonell håndtering av Stena Drilling og deres advokater. De strakk seg langt for å finne en utenomrettslig løsning på saken og det har vi og den lokale avdelingen med Wayne Pena i spissen satt pris på, sier Lindboe.