Krever fjerning av matskatten for offshoreansatte

15.09.2014 12:42:00

I et brev til finansminister Siv Jensen (FRP) sendt i dag krever forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi at matskatten for offshoreansatte fjernes. Han viser til tidligere henvendelser til Siv Jensen og forventer at matskatten ryddes unna i høstens statsbudsjett.

For mer informasjon

Bilde mangler

Vi vet at fjerning av matskatten offshore har vært en viktig sak for Frp, og partiets troverdighet i saken er stor blant våre medlemmer. Vi gjentar derfor vårt krav om fjerning av matskatten. Dette bør kunne gjøres i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2014, skriver Leif Sande i brevet som ble sendt i dag.  

 

Sande viser til at forbundet også sendte brev om matskatten 18. september i fjor, i forbindelse med regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf om ny politisk plattform for den borgerlige regjeringen.

 

- Da gjentok vi vårt krav om fjerning av særskatt på mat for offshoreansatte. Uten at vi fikk gehør for dette i fjor, sier Sande. Han viser til tidligere møter med blant annet Ketil Solvik-Olsen i 2005 (bildet)

 

Likevel ikke fjernet

Foto: Arild TheimannRegjeringen Bondevik innførte i 2005 en særskilt skatt for pendlere, sjøfolk og oljearbeidere som får matservering i tilknytning til arbeid. De rødgrønne partiene lovet å fjerne denne særskatten dersom de vant stortingsvalget det samme året, med ved fremleggingen av revidert budsjett for 2006 går imidlertid regjeringen Stoltenberg ikke lenger enn at de viderefører særskatten offshore for inntekt over 600 000 kroner i året. Matskatten for disse utgjør rundt kr 5000,- per år.

 

Ikke RIMI-butikk offshore

Offshoreansatte arbeider 12-timers skift, bosatt på arbeidsplassen, over en periode på 14 dager, uten mulighet til å ta med seg egen mat, eller anskaffe mat i løpet av turnusperioden.

 

- Det er ikke for offshoreansatte bare å stikke innom Rimi for å handle mat. Det er derfor urimelig og urettferdighet at ansatte som er totalt avhengig av kantinemat på jobb blir pålagt skatt for dette, sier Sande.

 

Sande peker også på at det ligger en dobbelt urettferdighet i at de som tjener kr 601 000,- pålegges særskilt matskatt, mens en kollega som tjener kr 599 000,- slipper ekstraskatten.

 

- Matskatten bør derfor fjernes i sin helhet, poengterer Leif Sande.