Meld deg på LOs olje- og gasskonferanse 2014

16.09.2014 09:34:00

15. – 16. oktober arrangerer LO sin årlige olje- og gasskonferanse, denne gang i Bergen by, på hotell Scandic Bergen City. - Fremtiden til den norske olje- og gassindustrien skal i løpet av to dager debatteres av alle parter i bransjen, sier spesialrådgiver Inger Hoff i næringspolitisk avdeling.

For mer informasjon

Bilde mangler
Tema for årets konferanse er «Framtiden for olje- og gassindustrien - vår viktigste næring. Står vi ved et veiskille?

LOs olje- og gasskonferanse 2014 byr i to dager på et spennende program med innledere fra alle parter i bransjen. Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre, Gro Brekken, Direktør Norsk olje og gass, nestleder i Industri Energi Frode Alfheim og Oljedirektør Bente Nyland er blant de mange topptunge deltakerne som skal snakke mer om næringens fremtid i Norge.

Inget Hoff ser frem til to spennede dager på LOs olje-og gasskonferanse i bergen 15. - 16. okrober. Foto: Atle Espen Helgesen- Norsk petroleumsnæring står ovenfor mange både utfordringer og muligheter i tiden fremover med tanke på sysselsetting, verdiskapning, miljø og bærekraftig utvikling. Dette er tema vi søker å belyse og debatter på årets olje- og gasskonferanse, sier Inger Hoff.

-Jeg tror at mye av nøkkelen til suksess for norsk sokkel ligger i stabile og forutsigbare rammebetingelser, som igjen muliggjør langsiktig satsning fra næringen. Samtidig er det viktig at partene i arbeidslivet søker sammen for å finne de gode løsningene.

Hoff oppfordrer interesserte tillitsvalgte og medlemmer i Industri Energi til å melde seg på konferansen.

PRAKTISK INFORMASJON

Påmelding:
Sendes til: Inger Hoff på e-post: Inger.Hoff@industrienergi.no.
Frist: 26.september 2014

Reise:
Dersom du ønsker hjelp til bestilling av reise ta kontakt med Hilde-Gunn Thorsen på e-post: reise@industrienergi.no

Merk din bestilling: LOs olje- og gasskonferanse.

Kostnader: Industri Energi dekker deltakelse for de første 25 av våre medlemmer som melder seg på.

Programmet ligger vedlagt som PDF-fil