Ketil Karlsen hedret med Sikkerhetsprisen 2014

16.09.2014 11:30:00

Ketil Karlsen, tidligere HMS-sjef nå leder av Industri Energi sitt Europa-kontor, ble tirsdag tildelt Solakonferansens Sikkerhetspris. – Han får prisen for sitt 25 år lange arbeid med å øke helikoptersikkerheten for offshorearbeidere, sier styreleder for Solakonferansen, Ivar Eie.

For mer informasjon

Bilde mangler

Solakonferansen 2014 arrangeres for 28. gang, og årets Sikkerhetspris ble delt ut til Ketil Karlsen under dagens åpning av konferansen på Sola Airport Hotell, like utenfor Stavanger.

Begrunnelsen for tildelingen av hedersprisen er Karlsens 25 år lange arbeid for å bedre helikoptersikkerheten for offshorearbeidere. Han har søkt samarbeid med alle parter i bransjen og vært helt sentral i å utbedre standarden for norske helikopter offshore.

Foto: Einar Ellingsen-Jeg syntes det er veldig gøy å få pris av bransjen, som representant for helikopterpassasjerene og talerør for min organisasjon, tidligere Nopef, nå Industri Energi, sier Ketil Karlsen.

Styreleder for Solakonferansen Ivar Eie sier Karlsen har vært en pådriver gjennom 25 år for å øke helikoptersikkerheten.

-Han har, sammen med Eirik Hamremoen som mottok prisen i fjor, vært den som har gjort mest over tid for å forbedre sikkerheten for norske offshorearbeidere, sier Eie.

Les hele begrunnelsen for tildelingen i den vedlagte pdf-filen.

Stiftelsen Solakonferansen har som mål minst en gang i året å bringe sammen de mennesker som best kan medvirke til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innen luftfarten. Programmet orienteres omkring aktuelle luftfartsspørsmål og søker å sette fokus på de områder ressursene kan gi høyest effekt for sikkerheten. Konferansen skal gjennom virksomheten bidra til å formidle ny viten videre også til andre områder enn luftfarten.

Visjonen er å påvirke utvikling for bedre holdninger til sikkerhet i videste betydning, skape forståelse på alle nivåer for at sikkerhet også koster, men at investeringer i arbeid med kvalitet og sikkerhet i siste instans er lønnsomt.