Glencore Nikkelverk AS vant IA-pris

19.09.2014 12:25:00

Onsdag fikk Glencore Nikkelverk tildelt IA-prisen for vest-Agder, under Inkluderende Arbeidskonferansen på Kilden i Kristiansand. – Vi har et godt samarbeid internt i organisasjonen for å forebygge og tilrettelegge for helseplager, sier hovedtillitsvalgt Cay Nordhaug.

For mer informasjon

Bilde mangler
På fem år har Glencore Nikkelverk AS fått ned sykefraværet fra 6,3 til 4,3 prosent.

- Vi har hatt fokus på å finne alternativt arbeid og tilrettelegge for ansatte som av ulike grunner ikke kan gjøre sin vanlige jobb, sier hovedtillitsvalgt Cay Nordhaug. Brekker en operatør foten kan vedkommende få jobbe på kontor i stedet. Dette er en ordning som de ansatte er veldig fornøyd med, sier han.

Godt samarbeid
Et annet tiltak som inkluderer ansatte, er månedlige samlinger for langtidssykemeldte.

-Bedriftshelsetjenesten, HR-avdelingen og de tillitsvalgte inviterer de sykemeldte til lunsj og dialog slik at de blir oppdatert på hva som skjer på arbeidsplassen. Tilbakemeldingene er svært gode og de sykemeldte føler tilhørighet til jobben og kollegaene sine. Det hjelper dem å komme raskere tilbake i arbeid.

Motiverende pris
Forebyggende tiltak mot arbeidsskader, sosiale tiltak og økt fokus på sikkerhet har også bidratt til å få ned sykefraværet ved nikkelverket.

- Det var veldig motiverende for videre arbeid å få IA-prisen, sier Nordhaug. Men det viktigste for oss er å se at tiltakene fungerer og at de ansatte føler seg som en del av arbeidsplassen, selv om de er sykemeldte.