Holder kontakt med russisk fagbevegelse

23.09.2014 08:50:00

-Til tross for at det er en vanskelig tid i forholdet mellom Russland og omverden har vi vektlagt å bevare et konkret samarbeid med russisk fagbevegelse og se framover, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler

Fra møte med Rogwu i Moskva. Foto: Atle Espen HelgesenIndustri Energi sendte nylig en delegasjon på tolv personer til Russland. Hovedhensikten var å besøke søsterforbundet Russian Oil and Gas Workers Union (Rogwu), men det ble også møter i det russiske energidepartementet og med representanter i Dumaen.

Nestleder i Industri Energi, Frode Alfheim, hadde i forkant av turen dialog både med Statoil og det norske Utenriksdepartementet (UD), for å avklare en del spørsmål.

- Til tross for at det er et politisk anstrengt forhold til Russland nå mener UD at det er viktig å ivareta kontakten mellom oss og Rogwu. Vi var enige om å la storpolitikken ligge. Og heller rette fokus mot faglig samarbeid, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt ungdomsarbeid, sier han.

Vil lære av Norge
Rogwu og russiske myndigheter er opptatt av nordområdene og vil lære mer om norske retningslinjer og det norske trepartssamarbeidet.

- Vi ser på forholdet mellom norsk og russisk fagbevegelse som et grunnlag for økt samarbeid innen beredskap, sikkerhetstrening og oljevern. På sikt er målet å få på plass internasjonalt godkjente sikkerhetsstandarder i Russland, sa direktør for administrasjon og regelverk i det russiske energidepartementet VlaVladimir Smirnov ønsker økt HMS-samarbeid med Norge. Foto: Atle Espen Helgesendimir Smirnov.

Han vedgikk at Russland nå utfordres av internasjonale sanksjoner, men slo fast at straks dette er løst vil Russland igjen rette fokus mot offshorevirksomhet i Arktis.

- Da må vi ha på plass et regelverk som tar vare på mennesker, utstyr og miljø, sa han.

Ifølge Frode Alfheim gir det russiske departementet interessante signaler om økt samarbeid mellom Norge og Russland.

- Russland er i en situasjon der de er nødt til å få på plass rammer og regelverk for sin offshorevirksomhet. Og det er bra å høre at de ønsker å lære mer om den norske modellen, sier Alfheim.

Han understreker at fokuset på møtet var rettet mot arbeidstakeren.

- Greier vi å få russerne til å adoptere noe av det norske systemet mener jeg vi har oppnådd mye. Spesielt viktig er det at vi får mest mulig like retningslinjer, sier han og minner om at borerigger med norsk mannskap allerede er i aktivitet på russisk sokkel.

Nytt initiativ
Det russiske energidepartementet ønsker også å møte den norske arbeidsgiversiden, samt norske sikkerhetsmyndigheter (les Petroleumstilsynet).

-Vi tar derfor initiativ til et seminar i Moskva i slutten av året der vi blant annet vil gå gjennom konklusjonene fra arbeidsgruppene i Norsk olje og gass sitt noLev Mironov, forbundsleder i Rogwu. Foto: Atle Espen Helgesenrdområdeprosjekt, sier Alfheim.

Forbundsleder i Rogwu, Lev Mironov, synes det er positivt at det faglige samarbeidet støttes av russiske myndigheter.

-Det er viktig at vi får forståelse for og kan bygge videre på samarbeidet. Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom arbeidstakerorganisasjoner er viktig. Og HMS er et område hvor vi kan ha et målrettet samarbeid. Det er også viktig å involvere selskaper som opererer på norsk og russisk sokkel. Vi bør bruke hverandres erfaringer til å bli enda bedre, sier han.

Langvarig samarbeid
Industri Energi/Nopef har hatt kontakt med det russiske oljearbeiderforbundet Rogwu siden 1980, da daværende forbundsleder Lars Anders Myhre tok med seg en delegasjon til Moskva, for å vise at fagforeninger bør stå litt over storpolitiske konflikter.

-Norge og Russland er store energiprodusenter. Industri Energi er trolig verdens største offshoreforbund. Mens Rogwu har enorme 1,3 millioner medlemmer i olje-Fra møtet i det russiske energidepartementet. Foto: Atle Espen Helgesen og gassnæringen, forklarer Frode Alfheim.

-Den norske petroleumsaktiviteten har flyttet seg nordover de siste ti årene. Og Russland jobber med å få i gang offshoreproduksjon i Arktis. Slik har samarbeidet mellom de to forbundene blitt mer praktisk orientert. Vi har lang offshoreerfaring, mens Rogwu sine medlemmer har mange tiårs erfaring med olje- og gassproduksjon i arktiske strøk på land. Russerne har blant annet produsert gass på Jamal i 30 år. Der kan temperaturen synke ned mot 60 minusgrader, sier Alfheim.