Vi står ikke med lua i hånda!

23.09.2014 13:35:00

Samarbeidskomiteene Kjemiske Bransjer og Møbel-Lærdal har under en felles samling på Scandic Oslo Airport tirsdag laget en uttalelse hvor de protesterer mot de foreslåtte svekkelse i Arbeidsmiljøloven. 

For mer informasjon

Bilde mangler
Samarbeidskomiteen for Kjemiske Bransjer og Møbel-Lærdal, som representerer 7300 medlemmer i 316 bedrifter, vil advare mot endringene som foreslås i Arbeidsmiljøloven.

Regjeringa legger tydeligvis opp til å skape et “løsarbeidersamfunn”. Særlig vil ungdom, som nye på arbeidsmarkedet rammes av nye regler for midlertidig ansettelser. Flere midlertidig ansatte, mer overtid og mer søndagsarbeid vil styrke arbeidsgiverne og svekke loven som en arbeidervernlov.

I en rekke land har arbeidstakerrettighetene blitt svekket. Endringene i arbeidslivet gjør det viktigere enn på lenge å forsvare arbeidsmiljøloven.


Samarbeidskomiteene Kjemiske Bransjer og Møbel-Lærdal protesterer mot de foreslåtte endroingene i Arbeidsmiljøloven. Foto: Per Øistein Kivijarvi