- staten må eie like Mye i et fusjonert Yara

25.09.2014 09:22:40

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi som organiserer de Yara-ansatte krever at staten i en fusjon opprettholder dagens eierandel på 36 prosent og at hovedkontoret fortsatt skal ligge i Norge. 

For mer informasjon

Bilde mangler

Gjødselsesprodusenten Yara bekreftet tirsdag fusjonssamtaler med amerikanske CF Industries.

Amerikanske CP Industries har i dag sitt hovedkontor i Chicago. Samtalene omhandler en fusjon av "likeverdige parter", ifølge meldingen fra Yara i går.

 I Stortingsmelding 27 (2013-2014) er det slått fast at målet med statens eierskap i Yara er å beholde hovedkontoret i Norge. «Statens eierandel ligger i dag nær minimumsnivået som gir negativ kontroll. Regjeringen vil derfor opprettholde statens eierandel i Yara International ASA, og ser det ikke som aktuelt å redusere statens eierandel til under 34 pst.», heter det i Høyre FrP-regjeringens eierskapsmelding, som ble lagt frem i vår.

 

- Denne målsettingen krever vi blir videreført. Staten må eie like mye i et fusjonert Yara, sier forbundsleder Leif Sande.

 

30 milliarder

Dersom regjeringen ønsker å opprettholde sin nåværende eierandel på 36,2 prosent i Yara, må staten trolig ut med nærmere 30 milliarder kroner for kjøp av nye aksjer. Ved en fusjon vil selskapenes markedsverdi bli omtrent dobbelt så stor. Basert på CF Industries’ sluttnotering på New York-børsen i tirsdag kveld, er selskapets markedsverdi 81,5 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

 

Viktig industrikompetanse

Foto: Marius Jøntvedt- Prisen gjenspeiler hvor attraktiv Yara er som selskap. Yara er et ektefødt barn av norsk gründermentalitet, grunnlagt på Notodden i 1905 og selger i dag mineralgjødsel til 150 land. Yara er et av Norges mest vellykkede selskap. De har lyktes med base i Norge. Slik bør det fortsatt være. Det er viktig for å beholde og videreutvikle industrikompetanse her hjemme, sier Leif Sande.

 

Verdens største

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødselSelskapet har over 9000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. Yara har to fabrikker i Norge, Porsgrunn og Glomfjord. Porsgrunn Fabrikker er Norges største industrikompleks. Det eies av Yara og produserer nitrogenbaserte produkter. I Porsgrunn ligger Yaras og Europas største produksjonsenhet for Fullgjødsel (NPK) basert på nitrofosfatprosessen. Glomfjord fabrikker har fire produksjonsenheter, to salpetersyrefabrikker, en Fullgjødsel- og en Kalksalpeterfabrikk.