- svært viktig gruppe for Industri Energi

27.09.2014 19:41:00

Ferske studentmedlemmer Sindre Lilledahl og Erlend Rødal er imponert over Industri Energi. – Det jeg har lært på Studentkonferansen har vært veldig interessant. Jeg tror jeg blir værende her, sier Lilledahl.

For mer informasjon

Bilde mangler
Ann Ørjebu gir en grunnleggende inføring i LO og Industri Energi. Foto: Alf Inge Molde
- Hvor mye erfaring har dere med fagforeninger? Er dette helt nytt for dere? spør Ann Ørjebu de 18 som har valgt modulen Industri Energi på 1-2-3 på Studentkonferansen i Stavanger.

- Yes, kommer det kontant fra salen.

- Ok, da får vi begynne på begynnelsen, sier hun, drar fram en flip over og begynner å tegne et organisasjonskart med LO og tallet 900.000 som navet i midten og Industri Energi som en av de 24 organisasjonene som utgjør landets desidert største arbeidstakerorganisasjon rundt.

- Det første kravet til arbeidstakerne da LO ble stiftet i 1899, var åtte timers arbeidsdag, starter hun…

Deltakerne på Studentkonferansen i Stavanger har delt seg i tre grupper, hvor de har mulighet til å lære mer om solidaritetsarbeid og situasjonen i Vest-Sahara, utarbeide vedtekter og handlingsplan for Industri Energi Student eller å lære mer om Industri Energi og fagforeningsarbeid.

- Blir nok værende
Sindre Lilledahl og Erlend Rødal var allerede medlem i Nito da de nylig også ble med i Industri Energi. De er imponerte over det de lærer på Studentkonferansen i Stavanger. Foto: Alf Inge MoldeIntroduksjon til fagforening og fagforeningsarbeid viser seg å være svært populært. To av deltakerne er Sindre Lilledahl og Erlend Rødal, som begge studerer petroleumslogistikk på tredje året i Kristiansund. Verken Lilledahl eller Rødal har vært medlem lenge, og setter stor pris på muligheten til å få være med på konferansen og lære mer om Industri Energi.

- Vi er faktisk medlemmer i Nito også, fordi Nito står sterkt i Kristiansund. Men vi tenkte at vi skulle gi LO og Industri Energi en sjanse, forteller de.

- Det vi har lært her har vært veldig interessant, og jeg tenker nok at jeg blir værende, sier Lilledahl.

Styrken på arbeidsplassen avgjør
- Hva blir avgjørende for hvilket forbund dere ender opp med når dere skal ut i arbeidslivet?

- Det har mye å si hva som er vanligst på arbeidsplassen. Det er avgjørende, egentlig, sier de.

Enn så lenge er de svært fornøyd med at det kun koster ti kroner i måneden å være medlem, og at de da får innboforsikring og mulighet for juridisk bistand med på kjøpet – i tillegg til kurs og konferanse.

- Studentene veldig viktige
Hilde Hermansen sier at studentene er svært viktige for framtiden og videre vekst i Industri Energi. Foto: Alf Inge MoldeOmrådeleder for Industri Energi SKALA, Hilde Hermansen, er tydelig på at studentrekruttering er svært viktig for forbundet og videre vekst.

- Studentene er veldig viktige for oss. Undersøkelser viser at det er lettere å organisere unge på universiteter og høgskoler enn når de kommer ut i arbeidslivet som nyutdannede. Da er det mange som vegrer seg, og mye avhenger av hvilken bedrift og kultur de kommer inn i. Undersøkelser viser også at de som blir rekruttert som studenter, er lojale, sier hun.

Hun brukte sin tid på talerstolen i Stavanger til å forberede studentene på noen av utfordringene de vil møte i arbeidslivet, som individuelt avlønnede innen administrasjon, teknologiske stillinger og ledelse.

- En av de tingene vi jobber med, er karaktersystemer på arbeidsplassen. Noen vil oppleve dem som rettferdige, andre som rent trynetillegg. Noen vil bli motiverte, andre demotiverte. Vi er opptatt av å sikre så store generelle tillegg som mulig, mens arbeidsgiverne helst vil kunne fordele mest mulig slik de selv vil.

- Bonus, overtid og klausuler

- Et tips når det gjelder bonuser, er at de bør komme i tillegg til lønn – ikke på bekostning av. Bonus er ikke feriepengegivende, og ikke pensjonsgivende. Noen tilbys for eksempel lønnsavtaler hvor fastlønn er redusert og med lovnader om å kunne ta ut en stor del i bonus. Det kan være greit i de periodene bedriften går godt, men ikke når bedriften går dårlig. I de tilfellene kan du faktisk oppleve en lønnsreduksjon. Så vi er opptatt av at bonus ikke kobles til lønn, men kommer i tillegg når bedriftene klarer sine mål.

- Vær også obs når det gjelder strenge konkurranseklausuler i kontraktene. I flere tilfeller kan det være klausuler som gjør at dere ikke kan jobbe for lignende virksomheter innen så og så lang tid. Hvis det er betingelser der, få jurister til å se på det. Det kan bli utfordringer hvis dere vil skifte jobb, råder hun.

Hermansen advarer også om at mange vil møte kontrakter der det blir hevdet at man har en fri og uavhengig stilling, og at overtid skal være inkludert i lønnen. Så enkelt er det ikke, påpeker hun.

- Mange jobber også gratis for bedriften, i håp om at det skal lønne seg på sikt. Det er ikke alltid tilfelle. Og hjemmevakter skal kompenseres. Er man tilgengelig for arbeidsgiver døgnet rundt, skal man kompenseres for det, tipser hun.