Dette er kravene til studentene

28.09.2014 15:44:00

Industri Energi Student krever at regjeringen bygger 3000 nye studentboliger i året, mer penger til helsetjenester og tar sterk avstand fra forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser.

For mer informasjon

Bilde mangler
Jan Godfrey ble gjenvalgt som leder for Industri Energi Student de neste to årene. Foto: Alf Inge Molde
- Den forrige regjeringen kom opp på et nivå på 1600 nye studentboliger i året, mens den nye regjeringen har redusert det til 1400 i år. Det er ikke godt nok, sier Jan Godfrey.

Han ble søndag enstemmig gjenvalgt som leder for Industri Energi Student og mottok stor applaus fra Studentkonferansen 2014 – som ble arrangert i Stavanger 26. til 28. september.

- Vi registrerer også at Fremskrittspartiets Ungdom mener at internasjonale studenter ikke skal prioriteres. Det mener vi er helt feil. Utenlandske studenter bidrar med kompetanse Norge trenger, og det er vanskeligere for utenlandske studenter å skaffe seg bolig i Norge enn det er for nordmenn, sier Godfrey.

Gratis studier for alle
Studentene var samstemte. Foto: Alf Inge MoldeStudentene i Industri Energi krever også at studiestøtten bør bindes til 1,5 G for å sikre tilstrekkelig økonomi for studenter, og at den utbetales elleve måneder i året - tolv ganger i året for studenter med barn – og at stipendandelen øker til 50 prosent.

- Vi mener også at tannlege, psykologhjelp og andre helsetjenester studenter ikke har råd til skal være på statens regning eller subsidieres, sier Godfrey.

Studentkonferansen er enstemmig om at utdanning skal være gratis for alle, også utenlandske studenter.

Kjemper mot flere midlertidige ansettelser
Studentene er også tydelige på at økt bruk av midlertidige ansettelser ikke er akseptabelt, og viser til negativ erfaring hos alle land i Europa som har åpnet opp for det tidligere.

- Regjeringen hevder at midlertidige stillinger vil være et springbrett og at det vil gjøre det lettere for oss å komme ut i jobb. All forskning sier at det er feil. Det blir ikke flere jobber, det blir bare færre som blir fast ansatt, sier Godfrey.

- Resultatet er at vi ikke klarer å planlegge livene våre, for vi vet ikke hva vi kommer til å tjene. Dermed utsettes boligkjøp fordi vi ikke får lån, og man må utsette det å få familie og barn med kanskje to, tre, fire år ekstra – i tillegg til den tiden vi allerede har brukt på å studere. Man kommer aldri i gang med livet, fortsetter han.

- Symbolpolitikk
Olav Strømø Salomonsen legger fram forslag til industripolitisk uttalelse. Foto: Alf Inge MoldeNår det gjelder industripolitikk, mener studentene at Norge ikke skal opptre som et falskt miljøfyrtårn. Elektrifisering av Utsirahøyden er dette. Man sender gassen til Europa, for å la den forbrennes der. Samtidig tapper man fastlandet for strøm – dette fører til økt nettleie for industrien, sier de.

- Industri Energi Student mener at det bør utredes mulighet for å innføre elektrifisering via vindmøller til havs som forsyner plattformene med strøm i stedet kraftledning fra land som blir fordyrende. I tillegg til å være et realt miljøløft vil utviklingen av teknologien gi grunnlag for en ny eksportindustri basert på teknologi utviklet i Norge, heter det i en uttalelse fra studentene.

Støtter Palestina og iranske studenter
Industri Energi Student gir også klar støtte til palestinernes sak i Gaza og på Vestbredden, og ber om økonomisk, akademisk og kulturell boikott av Israel og selskaper som støtter opp under okkupasjonen.

Studentene uttrykker også klar støtte til studenter fra Iran, som opplever urettferdige og uforståelige følger av norsk politikk om at man ikke skal bidra til å gi Iran kunnskap som kan brukes i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen.

- Høyt utdannede mennesker som jobber med master- og doktorgrader har plutselig fått avslag på oppholdstillatelser uten at vi kan forstå at studiene de går på kan utgjøre noen fare. Norge går altfor langt, og lenger enn land som USA og Australia, sier Godfrey.

- En kraftfull og viktig stemme
Studentutvalget 2014/15. Fra venstre: Ane Bonsaksen, Kjetil Hermansen, Oleksii Sigal, Jan Godfrey, Maxime Marien, Lucille Ang og Laura Marcano. Foto: Alf Inge MoldeÅrets Studentkonferanse er den tredje i rekken, og har blitt større for hvert år. Godfrey innrømmer at tårene presset seg på etter at han fikk fornyet tillit fra studentmedlemmene – som nå teller 3210 stykker fra høgskoler og universiteter over hele landet.
 
- Nå skal vi jobbe for å bygge en sterkere organisasjon, og kjempe for studentenes rettigheter, sier Godfrey, som har et mål om at Industri Energi Student skal bli en kraftfull og viktig stemme i fagbevegelsen og samfunnet.

 
Nyvalgt Studentutvalg for 2014/2015:

Leder: Jan Godfrey
1. nestleder: Kjetil Hermansen
2. nestleder: Oleksii Sigal
Medlem: Maxime Marien
Medlem: Ane Bonsaksen
Medlem: Lucille Ang
Vara: Laura Marcano