Godt samarbeid med kinesisk fagbevegelse

02.10.2014 10:31:00

 -På bakgrunn av det dårlige politiske klimaet mellom Norge og Kina valgte Industri Energi å sende ned en delegasjon til Kina i september for å opprettholde vårt gode og lange samarbeidsforhold med kinesisk fagbevegelse, sier områdeleder Ole-Kristian Paulsen. Delegasjonen bestod av åtte personer, med nestleder Terje Valskår som delegasjonsleder.

For mer informasjon

Bilde mangler
Industri Energi har en samarbeidsavtale med Zhejiang Provincial Federation of Trade Unions Of China i Hangzhou. Siste delegasjonsbesøk fra Kina var i 2010.

 

-Kina er et viktig industriland, og det betyr mye for oss å opprettholde den gode kontakten vi har hatt med kinesisk fagbevegelsen gjennom lange tider, sier områdeleder Ole-Kristian Paulsen.

 

-På bakgrunn av det dårlige politiske forholdet mellom Norge og Kina valgte vi å sende ned en delegasjon. Samtidig hadde vi lagt inn i flere møter med både kinesisk LO og den norske ambassaden, samt bedriftsbesøk på Elkems anlegg og COSL sitt hovedkontor.

 

Erfaringsutveksling
Bedriftsbesøk hos Elkem. Foto: Industri EnergiEtter et møte i Shanghai med kinesisk LO, dro delegasjonen til Hangzhou, hovedstad for Zhejiang-provinsen, hvor forbundets samarbeidende fagorganisasjon Zhejiang Provincial Federation of Trade Unions Of China i Hangzhou holder til.

-Vi hadde spennende møter og erfaringsutveksling hvor også Energiforbundet deltok. Provinsen har 17 forbund med 20 millioner medlemmer og organisasjonsgraden er på hele 90 prosent. Minstelønn er 2,5 US Dollar og 280 000 bedrifter har tariffavtale, sier Paulsen.

- Fagorganisasjonen ønsker å bygge en sterk, serviceinnstilt og innovativ organisasjon med fokus på å utvikle relevante medlemsfordeler for sine medlemmer, kompetanseutvikling og rammebetingelser for de tillitsvalgte. De er også opptatt av samarbeid mellom tillitsvalgte på konsernnivå. Vi bidro med våre erfaringer rundt samme tema, og vi hadde mange interessante samtaler. På tross av ulikhetene, har vi mye til felles, og mye å lære av hverandre.

Globalt tillitsvalgtnettverk
I byen Yinchuan i Ningxia provinsen fikk delegasjonen møte med den lokale fagorganisasjonen samt bedriftsbesøk på Elkem Carbon og Elkem Foundry.

-Et tema på agendaen hos Elkem gikk på viktigheten av samarbeid, spesielt mellom tillitsvalgte i bedrifter. Vi fikk vite mer om samarbeidsformene mellom ledelse og tillitsvalgte og tok opp muligheten for et tillitsvalgtnettverk i hele Elkem, sier Paulsen.

- Både ledelsen og tillitsvalgte hos Elkem var svært positive til dette og ledelsen gav uttrykk for at de ville være en pådriver for dette.

Bedriftsbesøk hos COSL. Foto: Industri EnergiI Beijing var delegasjonens hovedmål besøk til COSL sitt hovedkontor. Chris William Dale, tillitsvalgt i COSL i Norge, presenterte COSL i Norge, fagforeningen, bedriftens aktivitet, samarbeidet og involvering med ledelsen samt tariffavtalen.

-Vi tok også opp ønsket om et tettere samarbeid mellom alle tillitsvalgte i COSL sine bedrifter verden over. Etter møte gav ledelsen klart utrykk for at de krever at alle deres bedrifter skal opptre ryddig i alle land de opererer i, sier Paulsen.

Delegasjonen avsluttet med et besøk hos den norske ambassaden i Beijing.

-Vi fikk en interessant oppdatering på ulike utfordringer rundt det politiske klimaet mellom Norge og Kina, energi og klima, maritime spørsmål, kinesisk politikk og generelt om kinesisk arbeidsliv.  Ambassadøren gav også uttrykk for at de var imponert over omfanget av delegasjonens besøk, sier han.

Veien videre
- Samarbeidsavtalen vår med fagorganisasjon i Hangzhou med Zhejiang Provincial Federation of Trade Unions Of China i Hangzhou regulerer informasjon - og erfaringsutveksling samt besøk til hverandre. På bakgrunn av vår vellykkede delegasjonstur i september, skal vi nå diskutere om vi fremover skal bruke mer ressurser på å etablere et globalt tillitsvalgtnettverk innenfor både Elkem og COSL sine bedrifter verden over, sier Paulsen.

- Slike globale nettverk vil være en viktig møteplass for alle de hovedtillitsvalgte i forskjellige bedrifter verden over. Der kan de ta opp viktige utfordringer, muligheter og diskutere på tvers av landegrenser. I tillegg får de mulighet til å treffe konsernledelsen og får viktig informasjon om konsernet og samtidig ta opp relevante saker direkte med ledelsen.