Samarbeidskomiteen fiskemel og fiskefôr, Bodø, 17. -18. november

06.10.2014 12:37:00

17. og 18. november blir det møte i samarbeidskomiteen fiskemel og fiskefor på Clarion Collection Hotel Grand i Bodø. Her finner du praktisk informasjon til møtet.

For mer informasjon

Bilde mangler

Det blir en overnatting og møtet startet klokken  11.00 på mandag og avslutter kl 16.00 på tirsdag.

På programmet står blant annet:

•Råstoffsituashjonen. Vi jobber med å få tak i en representant fra det maritime forskningsmiljøet i Bodø.
•Hvordan møter vi situasjonen ved mel- og oljefabrikkene - fagforeningenes holdning til ønsket om harmonisering av avtaleverket.
•Skiftplaner og skiftoverganger ved fôrfabrikkene. Erfaringsutveksling.
•Situasjonen etter forbundets landsmøte
•Besøk ved Bodø Sildoljefabrikk

Vi tar sikte på å dele forsamlingen i to under deler av konferansen hvor mel og olje diskuterer sine utfordringer og fôrfabrikkene diskuterer skiftarbeid.

Er det endre tema du ønsker tatt opp, så send en melding til komiteens leder terje.rekdal@ewos.com.

Praktiske opplysninger
Samarbeidskomiteen består av de hovedtillitsvalgte i bedriftene, men også andre kan delta. Den skal være et forum for fagforeningene innen fiskemel- og fiskefôrindustrien. Formålet er at de tillitsvalgte i bransjen skal kunne utveksle erfaringer og samarbeide om saker av felles interesse.

Forbundet dekker opphold og tapt arbeidsfortjeneste for inntil 2 representanter fra hver klubb. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres. Ta med vedlagte skjema i utfylt stand. Reiseutgifter dekkes av den enkelte fagforening men fagforeninger med svak økonomi og store reisekostnader kan søke om å få dekket sine utgifter. Søknader om reisestøtte rettes til terje.rekdal@ewos.com.

Påmelding til: ek@industrienergi.no, eller faks 22 03 22 30 seinest søndag 2. november.

Klubbene kan sende flere representanter for egen kostnad, vel å merke hvis ledig plass.

Detaljert program og deltakerliste vil bli sendt ut seinere. Ta med den lokale lønnsavtalen og skiftplanen til møtet.

Vel møtt i Bodø!