- Krever klare svar fra Statoil

07.10.2014 13:56:00

Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi, gjennomførte i dag sammen med LO-leder Gerd Kristiansen og Industri Energi-tillitsvalgt Lill Heidi Bakkerud et møte med Statoils ledelse. Hensikten er å få et klarere bilde av investeringstørken og nedbemanninger som pågår på norsk sokkel.

For mer informasjon

Bilde mangler
Fra Statoil møtte Arne Sigve Nylund, driftssjef på norsk sokkel. Med i møtet var også Jørn Eggum fra Fellesforbundet

 

- Vi poengterte at det er mennesker av kjøtt og blod og sårbare lokalsamfunn som nå rammes av innstramningene på norsk sokkel. Vi tok derfor initiativ til dette møtet for å få et så klart bilde av situasjonen som mulig og veien videre, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi, som er det største forbundet i Norge for offshoreansatte.

 

For store svingninger

- Situasjonen nå illustrerer det vi har etterlyst i alle år, nemlig at vi trenger en mye mer stabil oljevirksomhet. Vi har de siste årene advart mot alt for høy aktivitet på norsk sokkel, både av hensyn til de ansattes helse, miljø og sikkerhet, men også med tanke på faren for økt og uoversiktlig kostnadsutvikling, sier Alfheim.

 

Han understreker at norsk oljevirksomhet er preget av alt for høye topper, som blir etterfulgt av alt for dype bunner.

 

- Og det er de ansatte som i disse dager mister jobbene sine som må betale prisen. Det er uakseptabelt. Vi kommer til å følge situasjonen tett og nøye og komme med nødvendige forslag til mottiltak, Frode Alfheim.

 

Alfheim har følgende kommentar etter dagens møte med Statoilledelsen.

 

- Bildet er at det vil gjennomføres innstramninger i investeringene. Fortsatt skal det investeres store summer i norsk oljevirksomhet, men vi er samtidig midt i en stor nedtur. Vi kommer til å presse på for at så mange som mulig får beholde jobbene sine. Det er utrolig viktig at vi ikke mister kompetent arbeidskraft før pilene begynner å peke oppover igjen, sier Frode Alfheim.

 

Tror på olje og gass

Alfheim understreker at han har stor tro på norsk olje og gassvirksomhet i mange tiår fremover.

 

- Vi ser at oljeskeptikerne prøver å utnytte situasjonen, ved å erklære at oljeindustrien er i ferd med å fases ut, og sågar påstår at dette er en subsidiert næring. Det er ikke slutt på oljevirksomheten i Norge. Olje og gass vil være en viktig og naturlig del av verdens energimiks de neste femti til hundre årene, sier Frode Alfheim.

 

- Lærepengen er at myndighetene og selskapene fremover må legge opp til en mye mer stabil og forutsigbar petroleumsvirksomhet i årene som kommer, sier Frode Alfheim.