- statsbudsjettet Viser hvor viktig Olje er for velferdsstaten Norge

08.10.2014 18:49:00

Olje- og gassnæringen er i statsbudsjettet for 2015 beregnet til å stå for 26 prosent av statens totale inntekter.
- Klarere kan det ikke sies: uten en sterk olje- og gassindustri bryter hele den Norske velferdsstaten sammen, sier Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Olje gir Norge 304 milliarder netto 
Statens samlede inntekter fra olje- og gassnæringen er anslått til 342 milliarder kroner i 2015. Dette utgjør 26 prosent av statens samlede inntekter.

Utgiftene til petroleumsvirksomheten er anslått til 38 milliarder kroner. Totalt betyr dette at Norges netto inntekter fra olje og gass er beregnet til 304 milliarder kroner. Foto: Marie von Krogh

I Statsbudsjettet for 2015 er statens samlede inntekter beregnet til 1 329 milliarder kroner og samlede utgifter til 1 199 milliarder kroner.

Stort underskudd og ingen velferd uten oljeinntektene
Tallene over viser at Norge ville gått med betydelig underskudd uten inntektene fra olje og gass.

- Dersom det ikke hadde vært for oljeinntektene, anslås det et underskudd på statsbudsjettet på 174,2 milliarder kroner, sier Frode Alfheim.

- Med andre ord: til tross for konjunkturnedgangen vi nå er inne i og lavere oljepris, viser statsbudsjettet 2015 tydelig at det er oljeindustrien og de enorme inntekter den skaper som gjør det mulig å drive velferdsstaten  Norge videre, understreker han.

Olje fortsatt nøkkelrolle i verdens energimiks
I lys av den pågående innstrammingen på norsk sokkel og nedbemanninger på norsk sokkel, understreker Industri Energis-nestlederen nok en gang at petroleum er en vare som både Norge og verden trenger i lang tid fremover. 
 
- Statsbudsjettet er en kraftig korreksjon til oljeskeptikere som måtte tolke den senere tids innstramminger som tegn på at oljealderen er over. Det er den absolutt ikke. Olje og gass vil spille en nøkkelrolle i verdens energimiks de neste femti til hundre år, understreker Frode Alfheim.

 - Økte inntekter fra andre næringer enn olje og gass tolker jeg som et positivt tegn for landbasert industri og hverdagen til våre medlemmer der. At Norge har flere bein å stå på og en sterk landindustri er utrolig viktig, avslutter Alfheim.