Status integreringen av ALT-medlemmer og Industri Energi og LO

13.10.2014 08:36:00

Forbundet besluttet i 2008 og fullt integreres med Industri Energi.  Denne prosessen har nå satt fart i mange av de selskapene hvor Industri Energi har avdelinger.  Vi har foreløpig konsentrert oss om de selskapene hvor vi har største medlemsmasse.

For mer informasjon

Bilde mangler
ALT forbundet er fortsatt et selvstendig forbund med egen Hovedavtale og tariffavtaler. Medlemmer som er overført, er nå Industri Energi og LO medlemmer.

 

De medlemmer som er igjen i ALT-forbundet er fortsatt assosierte medlemmer av Industri Energi. Alle service og administrasjonstjenester, juridisk hjelp, saksbehandling o.l leveres av Industri Energi. Det er ingen endring i medlemsbetingelsene.

 

ALTs gjenværende medlemmer og medlemmer som er overført er i hovedsak individuelt avlønnede. Disse medlemmene har et nært forhold til en egen arena som går under navnet SKALA, Industri Energi SKALA.

 

All informasjon og aktivitet som kommer fra ALT/Industri Energi går gjennom Industri Energis etablerte informasjon- og kommunikasjonskanaler. ALT-forbundet har ingen egen hjemmeside.

 

Når det gjelder helt spesifikk ALT-forbunds informasjon, kommer det direkte via mail til de respektive ALT-avdelingslederne.

 

ALT-forbundets styre består nå av 3 personer

Sten Ove Jensen, Forbundsleder ALT-forbundet og ansatt i Industri Energis Organisasjonsavdeling.

Bente Flo, Coor Management, Nestleder

Odd-Arild Johansen, TET, Styremedlem