Anker til lagmannsretten

13.10.2014 09:53:00

Industri Energi og SAFE fikk ikke medhold i Stavanger tingrett i saken om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget på vegne av 7500 riggarbeidere. Nå anker de saken til lagmannsretten, og omkampen vil gå over tre dager i juni 2015.

For mer informasjon

Bilde mangler
Stavanger tingrett avsa i april en dom i saken der forbundene ikke fikk medhold. Industri Energi og SAFE er uenige i dommen fra tingretten og mener at tariffert personell omfattet av avtalen skal ha inkludert nattillegget som en del av pensjonsgrunnlaget. Skiftarbeidet saken omhandler foregår på flyttbare installasjoner offshore med arbeidstidsordning 2-4 rotasjon (14 dagers arbeidsperiode offshore etterfulgt av 28 dagers friperiode).

Uenig i dommen
- Industri Energi og SAFE mener tingrettsdommen bygger på feil rettsregel når retten legger til grunn at foretakspensjonsloven ikke gir arbeidstakerne individuelle rettigheter. Vi mener at lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) og entydig underrettspraksis fra tiden etter Høyesterett sin dom fra 2011 klart taler for at det motsatte skal legges til grunn, sier Advokat Alexander Lindboe i Industri Energi.

-Når det gjelder den faktiske vurderingen av selve nattillegget offshore er vårt syn at dette er et fast skifttillegg som skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Over 80 prosent av skiftarbeiderne offshore jobber natt og driften er døgnkontinuerlig. De ansatte har ingen mulighet til å reservere seg mot nattarbeid. Jobber en 2-4 skiftordning må en påregne en uke dagarbeid og en uke nattarbeid. Nattillegget gis som et kronebeløp p er time arbeidet natt. Det er derfor det varierer fra måned til måned, men over et arbeidsår utgjør dette for svært mange arbeidstakere cirka halvparten av et årsverk.


Motparten er 19 bedrifter som er organisert i Norges rederiforbund og saken er berammet over 3 dager for Gulating lagmannsrett 2.-4. juni 2015.

Saken gjelder for 7500 riggarbeidere som arbeider i disse 19 selskapene:
Maersk Drilling Norge AS
Saipem S.P.A
Saipem Drilling Norway AS
Knutsen Offshore AS
Transocean Offshore Norway Services AS
Dolphin Drilling AS
Norsk Offshore Catering AS
Ocean Rig North Sea AS
Odfjell Drilling Management AS
Deep Sea Management AS
OSM Offshore AS
North Atlantic Crew AS
Archer Norge AS
Sodexo Mobile Units AS
Songa Services AS
Stena Drilling AS
Transocean Offshore (North Sea) Ltd.
Island Offshore Crewing AS
Island Offshore Subsea Crewing AS.