Økt krafteksport vil varig øke strømprisene i Norge

13.10.2014 15:17:00

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Statnett konsesjon til to nye utlandsforbindelser for kraft, en til Tyskland og en til Storbritannia.

- Storstilt eksport av strøm vil varig øke strømregningene i Norge og true norske industriarbeidsplasser, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi.

For mer informasjon

Bilde mangler
Sande frykter at denne storstilte eksporten av norsk vannkraft vil medføre at Norge går fra å være en industrinasjon til å være et råvarelager for Europa innen få tiår.

 

- Dette vil gi norsk industri og vanlige folk i Norge høyere strømregninger, gjennom økt nettleie og varig økte strømprisene, sier Leif Sande.

 

Til sammen øker Norges kapasitet for kraftutveksling med utlandet med nesten 50 prosent og samlet kan Norge da eksportere halvparten av all kraft vi produserer.

 

Statnett planlegger at kabelen til Tyskland skal settes i drift i 2018, mens kabelen til Storbritannia etter planen vil være ferdig i 2020.

 

Folk og industri blir melkekyr

Olje- og energidepartementet skriver i dag at de «vurderer at disse to nye kraftforbindelsene vil bidra til verdiskaping, blant annet ved handelsinntekter på forbindelsen og ved at norsk kraftproduksjon øker sin verdi».

 

- Dette betyr i klartekst høyere strømregninger i Norge. Hvis Statnett og kraftselskapene på død og liv ivrer etter å eksportere det norske folks arvesølv ut av landet, bør de betale dette selv.

 

- Grunnen til at de ikke gjør det, er at da blir det ikke lønnsomt for dem. Isteden skal vanlige folk og industrien subsidiere norske kraftselskaper.

 

- Vi nekter å være melkekyr for Statnett og andre kraftselskaper. Vi må isteden bruke våre egne gudgitte vannkraftressurser til å utvikle norske industriarbeidsplasser og holde strømprisen i Norge lavest mulig, sier Leif Sande.