Bevisst utnyttelse av innleide i Statoil

14.10.2014 09:55:00

Sykepleieren som sammen med Industri Energi saksøkte Statoil med krav om fast jobb, har inngått forlik og får erstattet lønnstapet fra januar til november. Utrolig mange i oljebransjen er ulovlig ansatt som midlertidige, sier Industri Energi-advokat Eyvind Mossige.

For mer informasjon

Bilde mangler
I dag skulle en rettssak hvor en sykepleier krever jobb i selskapet, begynt i Stavanger tingrett. Men i går ettermiddag inngikk partene forlik. Sykepleieren får ikke fast jobb i selskapet, men Statoil unngår rettssak ved å betale henne for lønnstapet fra januar til november, skriver Stavanger Aftenblad i dag.

 

Terminerte turer
Sykepleieren var ansatt i Adecco Helse, som da hadde en rammeavtale med Statoil om å levere sykepleiere offshore for å dekke behovet for vikarer.

 

I desember 2013 hadde sykepleieren jobbet for oljeselskapet i tre og et halvt år, og fikk så et tilbud om tre nye turer våren 2014.

 

- Hun aksepterte tilbudet. Men etter at hun hadde sagt ja, terminerte Statoil alle de tre offshore-turene. Begrunnelsen selskapet ga, var at hun da ville ha krav på fast ansettelse etter fireårsregelen, sier Mossige.

 

Ville passert fire år

Arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 sier midlertidig ansatte over fire år, skal anses som fast ansatt.

 

Foto: Arild Theimann- Hvis hun reiste ut på de først avtalte turene, ville hun passert fire år. Derfor ber Statoil Adecco om å skaffe en annen sykepleiervikar. Så det er beskjeden hun får, at hun ikke kan reise ut på grunn av fireårsregelen, sier Eyvind Mossige.

 

- Hun var fast ansatt i Adecco, men fikk ingen fast betaling mellom oppdragene for Statoil. Selskapet har hatt stort behov for sykepleiervikarer hele perioden, sier Mossige.

 

Omfattende innleie

Han påpeker at et årsverk offshore er på 1460 timer, og at Statoil i 2013 leide inn sykepleiere i 20.000 timer. Selskapet har selv 109 sykepleiere, men hadde altså behov for nesten 14 vikarer i tillegg.

 

- De leier inn 15 prosent av sitt behov for sykepleiere, så det er stort og permanent og det har det vært hele perioden hun har jobbet for dem. Nå krevde hun fast jobb i Statoil, sier Mossige.

 

Forbundet og medlemmer mente at Statoil hadde opptrådt illojalt etter vernebestemmelsen i Arbeidsmiljøloven som gir innleide vikarer og direkte ansatt vikarer krav på fast ansettelse etter 4 år.  At de terminerte kontrakten like før hun hadde nådd fire år, viser at Statoil bevisst organiserte seg bort fra arbeidstakers lovbestemte rettigheter.

 

Vikarsaker i kø

Industri Energi har på vegne av medlemmer tatt ut stevning i cirka 35 saker som de og forbundet mener er ulovlig innleie.

 

- Vi har vært kjent med at dette har vært utbredt i langt tid. Når vi har begynt å grave i det, finner vi utrolig mange saker hvor folk er ansatt ulovlig som midlertidige, sier Mossige.

 

Han peker på at situasjonen i bransjen nå, med omfattende stillingskutt, gjør det krevende for gruppen.

 

- Problemet for dem er at innleide er de som forsvinner først ut. Vi ser også at bemanningsbyrå som tar over løpende kontrakter, ikke vil ha med noen av de "gamle" bemanningsbyrå ansatte på grunn av fireårsregelen. Dermed plukker de ut dem som har jobbet kortest tid, sier Mossige.