Etterlyser vilje til samarbeid i Statoil

16.10.2014 12:30:00

-partssamarbeid forutsetter gjensidig vilje til Samarbeid og gjensidig tillit. Vi opplever at det blir utfordret i Statoil, sier dag Unnar Mongstad som er nestleder i sokkelforeningen i Statoil.

For mer informasjon

Bilde mangler

Foto: Atle Espen HelgesenPå LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse i Bergen torsdag sa Dag Unnar Mongstad at man i Statoil opplever at det er mindre vilje blant ledere til å samarbeide med fagforeningen.

-Mange ledere har jobbet utenlands i en periode. Når de kommer tilbake har de med seg en internasjonal ledelsesfilosofi som ikke bygger på samarbeid slik vi er vant med, sier Mongstad.

Han mener man hele tiden bør ha fokus på samarbeid i oljeselskapet.
 
-Vi har nådd vårt gode HMS-nivå på grunn av godt samarbeid. Derfor er det viktig at vi igjen får på plass et godt samarbeid med ledelsen, sier han.
 
Krevende språk
Han forklarer at fagforeningen tidligere ble tidlig trukket med i prosesser og prosjekter på et tidlig tidspunkt.
 
-Det blir vi ikke lenger. Nå opplever vi at lederne har kommet langt i prosessene før vi blir trukket med. Da mister vi innflytelse, sier han.
 
Han er også kritisk til at man møtes av folk som ikke er oppriktig interessert i å samarbeide med arbeidstakerrepresentanter. - Vi blir møtt av ingeniører og jurister som ikke oppfatter oss som likemenn.
 
Det blir brukt mye fremmedord og faguttrykk. Og i tillegg opplever vi økende bruk av engelsk språk. -Ikke alle tillitsvalgte føler seg språklig trygge når diskusjoner tas på engelsk, sier Mongstad.
 
Han påpeker at fagforeningen likevel er involvert i arbeidet med Johan Sverdrup-utbyggingsplanen (PUD).
 
-Det er ikke tydelig at vi har rettigheter til å være med før PUD er godkjent, men det er helt nødvendig å være med tidlig. Bare slik kan vi få skikkelig innflytelse, fordi det er vanskelig å få endret noe etterpå, sier han.
 
Viktig samarbeid 
Direktør i Petroleumstilsynet Anne Næss Myhrvold deltar på LOs oljekonferanse i Bergen og sier et fungerende partssamarbeid er viktigere enn noensinne.
 
-Partssamarbeid er svært viktig i diskusjoner om kostnadskutt. Og lykkes vi ikke med trepartssamarbeidet har vi et problem med hele modellen vår, sier hun.
 
-Vi er veldig opptatt av at det skal være forståelse for den norske modellen med arbeidstakermedvirkning. Og vi er opptatt av at denne modellen ikke skal rives ned i en periode med kostnadskutt, sier Myhrvold.