-gå årets viktigste søndagstur

17.10.2014 11:16:00

19. oktober er årets TV-aksjon i gang til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Tema for aksjonen er «vann forandrer alt».– Vi oppfordrer medlemmer og klubber til å registrere seg som bøssebærere og gi så det monner, sier internasjonal rådgiver Ole-Kristian Paulsen, i Industri Energi. Foto: Greg Rødland Buick.

For mer informasjon

Bilde mangler
Årets TV-aksjon ønsker å bringe vann til de som trenger det.

- I dag mangler over en milliard mennesker tilgang til rent vann. Sammen med det norske folk skal vi klare å gi varig rent vann til en million mennesker, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Vår tur til å gå
Foto: Greg Rødland BuickTilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå den farefulle veien i flere timer hver dag for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn.

Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år bygget brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Når nøden er størst må rent vann komme først. Rent vann redder liv i katastrofer. Tilgang på rent vann gir helse, trygghet og utvikling. Nå kan du være med og gi mennesker tilgang på rent vann.

- Registrer deg som bøssebærer og gi et bidrag til denne viktige saken, sier Paulsen. Han oppfordrer alle til å gå årets viktigste søndagstur for rent vann.

• Bli bøssebærer
• Les alt om TV-aksjonen på blimed.no
• Støtt aksjonen eller utfordre en bedrift på giverstafett.no


Hvordan planlegger Kirkens Nødhjelp å bruke pengene?
Organisasjonen som har TV-aksjonen forplikter seg til å bruke pengene over maksimalt fem år. Kirkens Nødhjelp har budsjettert å bruke de innsamlede midlene på denne måten:
• Somalia: Varig tilgang til rent vann for 160.0000 mennesker med 25 927 000 kroner
• Sudan: Varig tilgang til rent vann for 300.000 mennesker med 11 000 000 kroner
• Sør-Sudan: Varig tilgang til rent vann for 100.000 mennesker med 25 156 000 kroner
• Etiopia: Varig tilgang til rent vann for 180.000 mennesker med 33 400 000 kroner
• Tanzania: Varig tilgang til rent vann for 20.000 mennesker med 19 207 000 kroner
• Pakistan: Varig tilgang til rent vann for 78.000 mennesker med 15 000 000 kroner
• Afghanistan: Vann til 100.000 mennesker med 20.003.000 kroner
• Haiti: varig tilgang til rent vann for 50.000 mennesker
Kilde: Kirkens Nødhjelp.