Sikrer norske lønninger for portugisiske industrimurere

19.10.2014 12:32:00

Denne uken skrev forbundssekretær Harald Hageland på vegne av Industri Energi under en avtale med José Cavaco, toppsjefen i Set Linings International, som sikrer at industrimurere fra det portugisiske selskapet skal ha norske lønninger og arbeidsvilkår på oppdrag i Norge.

For mer informasjon

Bilde mangler
Det globale industrivedlikeholdselskapet har i en årrekke gjennomført vedlikeholdsoppdrag for Hydro etter avtale med Bilfinger Industrial Services Norway AS, først og fremst med industrimurere. Selskapet har til enhver tid mellom 20 og 30 industrimurere på oppdrag i Norge.

 

Avtalen som baserer seg på elektrokjemisk overenskomst gjelder alle oppdrag som selskapet gjennomfører i Norge etter avtale med Bilfinger.

 

Foto: Martin Steen- Vi ønsker å ha egne, og videreutvikle våre egne industrimurere, men vi trenger i perioder økt kapasitet. Da har det vært viktig for oss å ha dette i ordnede former. Vi har skrevet egne avtaler for de ulike oppdragene frem til nå. Nå har vi forsterket at dette videreføres ordnede former, sier hovedtillitsvalgt Tor Morten Thorsen, ved HTV Bilfinger og leder for Herøya Arbeiderforening.

 

Toppsjefen i Set Linings International, José Cavaco, sier han underskrive avtalen fordi de alltid har vært opptatt av å følge norske standarder.

 

- Denne avtalen styrker samarbeidet og oppfølgingen for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår når vi har oppdrag i Norge, sier Cavaco.

 

Med på signeringen var også Øystein Bråthen og Ivar Hegna fra Bilfinger Industrial Services Norway AS.