Gir 30.000 til TV-aksjonen 2014

19.10.2014 14:29:00

Industri Energi bevilger 30.000 kroner til årets TV- aksjon som denne gang går til inntekt for Kirkens Nødhjelp. – Vi oppfordrer bedrifter og klubber til å gi pengegaver til denne viktige aksjonen som skal gjøre det lettere for folk i utviklingsland å skaffe seg rent vann på en sikker måte, sier forbundsleder Leif Sande. Foto: Greg Rødland Buick.  

For mer informasjon

Bilde mangler
 Forbundsstyret til Industri Energi gikk i dag enstemmig inn for å bevilge 30 000 kroner til årets TV-aksjon «Vann forandrer alt» som går til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp har i mer enn 30 år bygget brønner, vannpumper, renseanlegg og sanitæranlegg. Når nøden er størst må rent vann komme først. Rent vann redder liv i katastrofer. Tilgang på rent vann gir helse, trygghet og utvikling. Årets innsamling skal gi 1 million mennesker varig tilgang til rent vann.

Forbundsleder Leif Sande oppfordrer alle klubber, avdelinger og bedrifter til å gi så det monner til årets TV-aksjon.

Foto: Greg Rødland BuickVerdens største
Tv-aksjonen har blitt gjennomført hver eneste høst siden 1974. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. 7000 frivillige jobber for at 100.000 bøssebærer skal besøke alle husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober.

Hvordan planlegger Kirkens Nødhjelp å bruke pengene?

Organisasjonen som har TV-aksjonen forplikter seg til å bruke pengene over maksimalt fem år. Kirkens Nødhjelp har budsjettert å bruke de innsamlede midlene på denne måten:

• Somalia: Varig tilgang til rent vann for 160.0000 mennesker med 25 927 000 kroner
• Sudan: Varig tilgang til rent vann for 300.000 mennesker med 11 000 000 kroner
• Sør-Sudan: Varig tilgang til rent vann for 100.000 mennesker med 25 156 000 kroner
• Etiopia: Varig tilgang til rent vann for 180.000 mennesker med 33 400 000 kroner
• Tanzania: Varig tilgang til rent vann for 20.000 mennesker med 19 207 000 kroner
• Pakistan: Varig tilgang til rent vann for 78.000 mennesker med 15 000 000 kroner
• Afghanistan: Vann til 100.000 mennesker med 20.003.000 kroner
• Haiti: varig tilgang til rent vann for 50.000 mennesker

Kilde: Kirkens Nødhjelp.