Tiden for store vannkraftutbygginger er ikke over

21.10.2014 11:21:00

-Tiden for store vannkraftutbygginger er ikke over. Jeg håper det blir bygd flere store kraftverk, fordi det sikrer industri og næringsliv den kraften de trenger for å skape verdier og arbeidsplasser, sier olje- og energiminister Tord Lien.

For mer informasjon

Bilde mangler

Olje- og energiminister Tord Lien deltar på landsmøtet. Foto: Bjørn Grimstad-Vannkraft og petroleumsressursene har hatt enorm betydning for det norske samfunnet. Det er vår felles oppgave å sørge for at det fortsetter. Industri, myndigheter og fagforeninger er i samme båt, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Lien deltar på Industri Energi sitt landsmøte tirsdag og sier at Norge er en industrinasjon på grunn av de fantastiske energiressursene.

-Tilgang på rikelig og ren kraft la grunnlaget for verdiutvikling og dermed velferdsstaten. Og vannkraften er fortsatt ryggraden i det norske energisystemet. Og sammen med Island er vi den reneste energiprodusenten i Europa.
 
Han slår fast at tiden for store vannkraftutbygginger ikke er over.
 
-Jeg håper på flere nye store kraftverk, fordi det er det som gir lys i husene våre og sikrer industri og næringsliv den kraften de trenger for å skape verdier og arbeidsplasser.
Lien er likevel klar på at Norge ikke kan isolere seg med et eget kraftsystem.
 
-Nye utlandskabler gir oss økt forsyningssikkerhet. Med økt kapasitet kan vi etter behov både importere eller eksportere strøm. Samtidig kan vi øke kraftproduksjonen, sier han.
 
Får mye kjeft
Lien sier at en del av jobben som olje- og energiminister er å få mye kjeft.
 
-Men det som er spesielt er at jeg får mest kjeft når jeg snakker positivt om det norske oljeeventyret, sier han og viser til et besøk på Ekofisk-feltet i Nordsjøen.
 
-Ekofisk har produsert i 40 år og skal produsere i 40 år til. Og det å være der ute og høre duren fra rørene, som betyr at pengene renner inn i statskassen, er en fantastisk opplevelse. Og vi må minne oss om hva de pengene betyr for velstanden i Norge, sier han.
 
Kostnadskutt
Tord Lien legger ikke skjul på at den norske oljeindustrien nå er inne i en periode med kostnadskutt.
-Vi ser noen utfordringer nå og for de som rammes av oppsigelse oppleves det som dramatisk. Men vi må ha et langsiktig perspektiv på denne bransjen. Skal vi opprettholde produksjonen på lang sikt må vi lete mer og gjøre nye store funn. Og vi må minne aktørene om at de er forpliktet til å produsere alle lønnsomme ressurser, sier han.
 
Lien mener også at oljeindustrien har mye å lære av landindustrien.
 
-Oljeindustrien kan lære mye av en bransje som kontinuerlig har fokus på effektivitet og kostnadskontroll. Oljeindustrien har vært for mye preget av full gass eller bom stopp, sier han.