-regjeringen undergraver det seriøse arbeidslivet

22.10.2014 11:09:00

-LO skal være tydelig på motstand mot endringer i arbeidstidsordning, kollektiv søksmålsrett og bruk av midlertidige ansettelser. Dette er et angrep på oss, sa LO-leder Gerd Kristiansen på Industri Energi sitt landsmøte.

For mer informasjon

Bilde mangler

LO-leder Gerd Kristiansen er kampklar.LO-lederen er klar på at fagforeningenes roller og ansvar vil svekkes med dagens regjering.

-Vi får stadig nye eksempler på at dagens regjering ikke er interessert i hva arbeidslivets parter mener i saker som angår arbeidslivet.

-Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven vil skape usikkerhet for store grupper arbeidstakere, og forskyve maktbalansen i arbeidslivet. Fagforeningenes rolle og ansvar svekkes. Forslagene er en mistillitserklæring mot fagbevegelsen. Regjeringen vil undergrave det seriøse arbeidslivet, sier Kristiansen.
 
Hun sier LO går imot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven både når det gjelder arbeidstid, fjerning av kollektiv søksmålsrett, aldersgrenser og økt bruk av midlertidige ansettelser.
 
Regjeringen sier den skal overlevere sin innstilling før jul. –Da får vi se om den lytter til våre innspill. Hvis den ikke gjør det får vi aktivisere hele systemet vårt. Denne kampen skal vi vinne, sa hun.
 
Permitteringsregler
Hun reagerer også på at regjeringen også «framstår som døv» på arbeidslivets tydelige signaler om behov for endring i permitteringsregelverket.
 
-Både LO og NHO har krevd at regjeringen reverserer forverringen i regelverket. Det har ikke regjeringen hørt på. Regjeringen sier at de som blir sagt opp kan søke annet arbeid. Men for bedriftene som må si opp folk betyr det tap av kompetanse og svekket produktivitet når markedet tar seg opp igjen, sier LO-lederen.
 
Fokus på verving
Gerd Kristiansen orienterer på Industri Energis landsmøte at LO vokser og har passert 900 000 medlemmer.
 
-Vi er den sterkeste arbeidstakerorganisasjonen i Europa, men vil rope et varsku nettopp i forhold til organisasjonsgraden. Selv om medlemstallet i LO øker, holder det ikke tritt med antall sysselsatte som vokser enda fortere.
 
-Vi må bli bedre til å organisere. Mange gjør en kjempejobb med verving, men viktig at alle alltid har det i pannebrasken at vi må skaffe nye medlemmer hele tiden. Vi må gjøre et skikkelig organisasjonsarbeid for å beholde makten. Og makten er viktig for våre enkeltmedlemmer, sier hun.