Vi er klare til generalstreik mot Arbeidsmiljøloven

22.10.2014 14:09:00

-Vi er klare til å gå til generalstreik mot negative endringer i arbeidsmiljøloven, forhåpentligvis i januar, sier Arne Byrkjeflot i Trondhjems Kjemiske fagforening. Delegatenes budskap til LO-leder Gerd Kristiansen var klinkende klar

For mer informasjon

Bilde mangler

 Arne Byrkjeflot lover at man er klar til generalstreik om nødvedig hvis det blir negative endringer I Arbeidsmiljøloven.Foto: Bjørn GrimstadJan Clifford Godfrey, studentutvalget, poengterer at man er svært bekymret for studentene når det gjelder midlertidige stillinger.

-Vi kan ikke ha en situasjon der nyutdannede på hoppe fra jobb til jobb fordi de ikke får innvilget lån fra banken til leilighet fordi de ikke har fast jobb. Må man vente helt til man kommer i 40-årene før man tør å satse på å etablere seg? Vi må kjempe for et anstendig arbeidsliv med alle krefter vi har, sier han.

Einar Mikkelsen Odda Kjemiske fagforening mente at landsmøtet minte om et bibelmøte.

-Det er ikke så lenge siden vi sa at vi ikke støttet politiske partier. Vi minner om idioter som skal være så upolitiske, sier han.

Elna Nybakk, forbundsstyret, er ukomfortabel med den vanskelige situasjonen for basene langs kysten.

-Gerd, du må gi klar beskjed til Statoil om at de ikke reduserer sin aktivitet betraktelig innenfor oljeservice. Det er i ferd med å skje. Jeg er på en landbase som har 70 prosent av sine oppdrag til Statoil. Nå reduserer og flyttet Statoil sine aktiviteter, slik at vi står i fare for å måtte redusere bemanningen med 70 personer av en arbeidsstyrke på 215 personer. Og, selvfølgelig, det er de midlertidige ansatte som må gå først, sier hun.

Forbundsleder Leif Sande var fortørnet over at Mikkelsen mente at forbundet var upolitisk.

-Vi er i høyeste grad et politisk forbund. Vi slåss for bedre arbeidsvilkår, anstendig lønn, mot forslaget om midlertidige stillinger, bedre permitteringsordninger, også videre. Vi bevilger ikke penger til politiske partier, men vi har suverene tillitsvalgte fra alle politiske partier. Det skal vi ha stor respekt for. Vi slåss for alle saker som skal forbedre arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Pål Erik Berntsen, Strømmen og Lillestrøm Kjemiske Arbeiderforening:

-Jeg vil snakke om midlertidige ansettelser og utrygghet. Jeg har selv en bijobb utenom min faste jobb og jobber som freelancer i mediehuset Amedia som er eid av fagbevegelsen. Vi ser at kortidskontrakter og bruk av midlertidige stillinger er utbredt også i egen bevegelse. Vi håper at fagbevegelsen kan gå foran som et godt eksempel og vise regjeringen hvordan det burde være.

Arne Byrkjeflot, Trondhjems Kjemiske Arbeiderforening:

-Den 23. september var det politisk streik i Trondheim mot endringene i Arbeidsmiljøloven. Det var bra med grasrotengasjement, uten at LO ledet dette. Nå opplever jeg at LO-Leder Gerd er klar til generalstreik i januar.

-Få av medlemmene kjenner til hva endringene i arbeidsmiljøloven går ut på. Vi har en jobb å gjøre med LO-ledelsen i spissen. Nå må vi i fagbevegelsen organisere møter, samle oss og få til debatt og få media med for å dekke våre krav..

Jan Inge Olsen, KCA Deutag Drilling Norge:
-Vi opplever en høyrevridning i samfunnet og stadige angrep på de rettighetene vi i fagbevegelsen har opparbeidet oss. Noen av angrepene fra den nye regjeringen er på grensen til fagforeningsknusing.

-Vi har en av de sterkeste organisasjonene i Europa, ja kanskje i verden hørte vi LO-Leder Gerd Kristiansen sa. Den må vi hegne om, og ta vare på. Nå må vi våge å ta krigen.

-Som Martin Luther King har også jeg en drøm. La oss sende en melding til alle arbeidsgivere og ledere som setter munnkurv på oss og truer fagbevegelsen. Det vil ikke fungere, her møter dere kvist.

Asle Reime, områdeansvarlig Industri Energi:

-I 2012 var jeg på Yorkshireskolen. Jeg bodde hos en konservativ legefamilie. De så på Norge som et fyrtårn og kunne ikke skjønne at noen med fornuft i hodet ønsker å ødelegge det.

-Gerd Kristiansen, du var klar som alltid i ditt innlegg. LO er som du sier, Europas, ja kanskje verdens sterkeste organisasjon. Nå må vi bruke styrken vår og reversere de angrep som nå skjer på arbeidslivet og bruke kampen rett.

-Og så Gerd, vi har noen flotte tillitsvalgte her i salen, som kjemper en kamp for en lønn og leve av. Jeg håper vi har LO i ryggen når møte i Lønnsnemda nå kommer opp.

-Stå på Gerd Kristiansen. LO har støtten til Industri Energi i ryggen.

Nils Gunnar Knutsen, LO-koordinerende:

-Jeg protesterer klart og tydelig mot den blå-blå regjeringens arbeidslivspolitikk og angrep på arbeidsmiljøloven. Han rettet blant annet pekefingeren mot oppsigelsene dette fører til, og flere midlertidig ansatte.

- Jeg har selv følt på kroppen hvordan det vil si å være midlertidig ansatt. Når du står der midt i etableringsfasen, uten fast jobb, er det utrolig vanskelig å få boliglån.

Oddmund Stokka, nyvalgt områdeansvarlig

- Det har blitt et nytt arbeidsliv med den blå-blå regjeringen. Nå vil de blå-blå føre oss tilbake til der vi var på 80- og 90-tallet. Dette må vi kjempe mot!


I Norge har vi et sterkt LO med politisk makt. Og det er det Gerd Kristiansen, vi forteller medlemmene våre. 900 000 medlemmer gir voldsom makt!

- Gerd Kristiansen: De tusenvis oppsagte i oljebransjen, skal ikke komme tilbake som midlertidig ansatte. Og trenger du råd, er det bare å snakke med vår forbundsleder Leif Sande, oppfordret Ommund Stokka.

Barbro Auestad, Sunndal kjemiske fagforening

- Jern-Erna har sagt at det ikke er nødvendig å høre på fagforeninger. Vi er arbeidsfolk, vi er mange. Og våre stemmer må bli hørt. Vi er ingeniører, vi er mekanikere – og med våre hender skal vi sørge for at Jern-Erna blir Blikk-Erna.

- På ungdomskonferansen til Industri Energi ble vi enige om at dersom rettighetene til arbeidsfolk rammes, skal vi gå ut i streik. Ungdommen er klar. Vi er motoren i velferdsstaten, og vi er klare for å la motoren runge i gatene!

Ørjan Normann, forbundsstyret

Et trepartssamarbeid består av tre likeverdig parter. Når regjeringen går så langt bort fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden at selv NHO sier at dette ikke er bra, da har man bomma skikkelig.

Vi kan ikke godta at alt arbeidslivet er tuftet på i Norge, trepartssamarbeidet, blir revet ned.

Vi er politiske. Vi er ikke idioter. For det er politikk vi driver med hver dag på arbeidsplassen vår. Når vi kjemper for medlemmene våre og våre kollegaers arbeidsplasser og deres egne hjem, er det poltikk vi driver med. Og politikk skal vi drive med. Vi skal føre politikk for våre medlemmer, til det beste for våre medlemmer.

Power to the People!