Påminnelse: Industri Energi sitt 2. ordinære landsmøte 2014

23.10.2014 16:20:00

Internasjonal solidaritet står på agendaen torsdag 23. oktober. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres holder foredrag og tillitsvalgt Sten Roar Martinsen fra Alnor kjemiske fagforening snakker om tillitsvalgtnettverk i konsern.

For mer informasjon

Bilde mangler
Program torsdag 22.10

Internasjonal solidaritet: Organisasjonsfrihet og organisasjonsstyrking

0930 Film om forbundets internasjonale arbeid
0940 Foredrag ved generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres

1010 Forbundets internasjonale arbeid. Innkomne forslag og forslag til
uttalelse. Innledning ved områdeansvarlig Ole-Kristian Paulsen
1040 Debatt

1130 Pause

1145 Ghana ved Francis Sallah, GTPCWU
1200 Colombia ved Hector
Vaca, USO
1215 Serbia ved Milorad
Panovic, GS IER Nezavistnost
1230 Litauen ved Inga
Ruigiene, Lithuanian Federation of Forest and Wood Workers Trade Unions
1245 Timor Leste ved Leif Harall Salomonsen, Øst-Timorkomiteen
1300 Lunsj

1430 Internasjonalt forts.

1430 Arbeidet i IndustriALL og globale avtaler ved Jim Catterson,
IndustriALL
1450 Tillitsvalgtnettverk i konsern ved Sten Roar Martinsen, Alnor
kjemiske fagforening
1510
Gjenstående vedtak     

Spørsmål i forbindelse med landsmøtet kan rettes til:
Kommunikasjonssjef Martin Steen, mob: 41 57 73 30, mail: martin.steen@industrienergi.no
 
Kommunikasjonsrådgiver Christine Meling, mob 95 19 64 66, mail cmc@industrienergi.no

Liveoverføring:
Følg også vår direkte overføring av landsmøte via www.industrienergi.no.

Vårt nettsted vil også bli kontinuerlig oppdatert gjennom hele landsmøtet.

Om Industri Energi:
Industri Energi er blant LOs største forbund med over 60 000 medlemmer.
Forbundet organiserer ansatte i norsk offshorevirksomhet og i landbasert industri og næringsliv i hele landet.