Mistet jobb og pensjon

23.10.2014 12:15:00

Einar-Arne Vartdal fra Sykkylven krever at Avtalefestet pensjon (AFP) blir en ordning for alle. Han var bare et par år unna AFP da han mistet jobben.

For mer informasjon

Bilde mangler

 Einar-Arne Vartdal. Foto: Bjørn A. Grimstad– Jeg står uten jobb og uten AFP. Jeg gikk på NAV for å høre om mulighetene for ny jobb. De spurte meg om alderen min og fortalte meg at toget er gått for meg, sa Vartdal på Industri Energis landsmøte.

Vartdal ble offer for dagens ordning, som innebærer at hvis en bedrift - der en ansatt har jobbet seg opp rettigheter i flere år - blir nedlagt, og ikke får seg ny jobb i en bedrift med tariffavtale, vil den ansatte miste rettighetene slik dagens ordning er i dag.

–Det snakkes om at vi skal kunne gå ut av arbeidslivet med verdigheten i behold. Det er vanskelig for meg å gjøre, sier Vardal til Frifagbevegelse.no.
 
Flere entret talerstolen og støttet kampen for AFP-ordningen. Arne Byrkjeflot, som er delegat under landsmøtet, sier at han minst en gang i uka får telefon fra medlemmer som mister AFP av ulike årsaker.