Krever norsk språk på sokkelen

23.10.2014 12:24:00

-Norsk språk må være arbeidsspråk på offshoreinnretninger og selskapene må arbeide etter NHOs egen språkplakat. Den sier bruk norsk når det er mulig og annet språk når det er nødvendig, sier Statoil-t

For mer informasjon

Bilde mangler

-Vi krever at norsk språk skal brukes på norsk sokkel, sier Per Steinar Stamnes som er leder i Sokkelforeningen i Industri Energi Statoil.

Per Steinar Stmanes. Foto: Bjørn A. GrimstadPå Industri Energis landsmøte sier han at det er viktig at alle snakker og forstår samme språk, både i forhold til sikkerheten i den daglige arbeidssituasjonen, men også i en eventuell hendelsessituasjon.

-I en hendelsessituasjon er det spesielt viktig at en slipper misforståelser. Og at alle gjør det de får beskjed om, sier Stamnes.
 
Billigere arbeidskraft
Stamnes frykter at arbeidsgivere, spesielt i leverandørindustrien, vil hente inn billigere personell som snakker et annet språk enn norsk.
 
-Vi må ikke være så naive å tro at det ikke blir en utfordring for selskapene offshore. Når det er kostnader som er på agendaen, så vet vi at selskapene vil hente inn personell som konkurrerer på anbud og pris. Da kan vi få nye europeiske selskap inn på sokkelen.
 
Så lenge ikke operatørselskapene ikke setter betingelser om språk eller lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelsesprosessen, frykter Stamnes det vil bli konkurranse som vil gå utover sikkerheten.
 
-Når vi ser dette opp mot EU sitt tjenestedirektiv med fri flyt av varer og tjenester, så kan det bli det en utfordring, sier han.
 
Fra 103 land
Stamnes viser til en IRIS-rapport som sier at andelen utenlandske offshorearbeidere har økt til 10,6 prosent.
 
-Offshorearbeiderne hadde i fjor bakgrunn fra 103 ulike land, sier han.