Colombiansk tillitsvalgt drept før landsmøtet

23.10.2014 14:52:00

Fredag 17. oktober ble den colombianske fagforeningsaktivisten Nelson Medina myrdet, tre dager før landsmøtet til Industri Energi startet. I dag vedtok forbundet en krass og kritisk uttalelse om de livsfarlige forholdene som råder for tillitsvalgte i Colombia.

For mer informasjon

Bilde mangler
I uttalelsen, som ble fremlagt av Ommund Stokka, vises det til, at Industri Energi, som er samlet til landsmøte i tiden 20.- 23. oktober 2014, krever at Colombianske myndigheter etterlever grunnleggende demokratiske og faglige rettigheter. Dette gjelder først og fremst retten til organisasjonsfrihet samt rettssikkerhet.
 
Industri Energi ser svært alvorlig på det antall fagorganiserte og ikke minst ledere av fagforeninger som er myrdet de siste årene. Denne måneden skjedde det igjen, da USO medlem og fagforeningsaktive Nelson Medina ble myrdet fredag 17. oktober.

Verdens farligste land
Colombia regnes som et av verdens farligste land å være fagorganisert i. Fra 1986 til 2012 har 2937- to tusen nihundre og trettisju- fagorganiserte blitt drept. I tillegg mottok flere dødstrusler eller ble utsatt for angrep der de ble mer eller mindre alvorlig skadet.
 
Industri Energi reagerer sterkt på at våre fagforeningskamerater i Colombia myrdes for faglig aktivitet. Vi krever at myndighetene setter en stopper for forfølgelse, trakassering og arrestasjoner av fagforeningsmedlemmer og tillitsvalgte.
 
Industri Energi kommer til å fortsette sitt samarbeid med USO, og ber norske myndigheter følge opp menneskerettighetsbruddene i sin dialog med Colombianske myndigheter.
 
Industri Energi vil samtidig kreve at norske myndigheter følger opp den inngåtte frihandelsavtalen med spesiell fokus på arbeidstakerrettigheter, rettsikkerhet og samfunnsansvar.