-store ringvirkninger av milliardinvesteringer i Yara

23.10.2014 15:12:53

Vi er svært tilfreds med at Yara investerer 2,25 milliarder i en ny syrefabrikk i Porsgrunn, sier tillitsvalgt Geir O. Sundbø i Yara. Han sitter også i konsernstyret i Yara.
-Vel så viktig er ringvirkningene for leverandørbedrifter i Grenland, som får store oppdrag i forbindelse med byggingen av fabrikken, sier han.

For mer informasjon

Bilde mangler
 Tillitsvalgt Geir O. Sundbø er svært tilfreds med milliardinvesteringene i Yara.Foto: Bjørn A. Grimstad-Investeringene er bra for Yara og for Porsgrunn, og det er fremfor alt bra at det er noen som viser vilje til å investere i fastlandsindustrien, sier Sundbø.

Fagmiljø
-I Yara blir det ansatte ytterlige 10-20 ansatte. I dag har bedriften ca. 440 ansatte, hvorav 350 er medlemmer i Industri Energi.

Han mener det fagmiljøet som fabrikken trenger å rekruttere folk fra, allerede fins i lokalområdet.

- Vi har de beste operatørene og ingeniørene i vårt område allerede, mener Sundbø.
En sideeffekt av investeringene i Porsgrunn er at det også kommer Yara i Glomfjord til gode med 50-60 millioner kroner.

Mens Sundbø kan konstatere arbeidsplassene blir tryggere, får kollegene hans en solid attest fra den fungerende konsernsjefen Torgeir Kvidal i mediene.

Han sier at produksjonsoperatørene er en forutsetning for det gode sluttresultatet. En god operatør sparer bedriften for mye penger ved at energi og råvarer utnyttes best mulig. For ikke å snakke om at man unngår skader og produksjonsstopp.

-Hva mener dere om den nye, midlertidige konsernsjefen?

-Vi har full tillit til Kvidal, som har solid fartstid fra Yara i over 20 år. Vi har også full tillit til styret, og mener Yara kan bruke den tiden som er nødvendig for å finne en permanent konsernsjef. Yara kan suverent leve med Kvidal i mellomtiden, sier han.

Høykostland
Det er én av grunnene til at styret velger å investere i høykostlandet Norge. En annen grunn er at man har en gammel fabrikk som demonteres. Men, 20-25 prosent av utstyret kan settes opp igjen og gjenbrukes. Det er god økonomi.

Yara er verdens største selskap innen produksjon av kunstgjødsel i verden med 11.000 ansatte.
-Det er verdt å merke seg at Yara har investert betydelig også ved andre av sine fabrikker internasjonalt de siste årene.

-Blant annet ble det også investert i overkant av 2 milliarder kroner ved fabrikken i Nederland for en tid tilbake, sier han.

Yara Og CF Industries sine fusjonsforhandlinger ble aldri noe av.

-Forhandlingene er historie. Vi ser kun fremover, og vet vi er særdeles godt posisjonert som et globalt konkurransedyktig selskap, sier Geir O. Sundbø.