EWC blir viktigere i fremtiden

23.10.2014 16:51:38

-European Work Council (EWC) blir stadig viktigere for Hydro som et globalt selskap fremover. Vi har gått fra å være et selskap med 80-90 prosent ansatte i Norge, til å ha majoriteten av de ansatte globalt. I dag har Hydro fleste ansat

For mer informasjon

Bilde mangler
Sten Roar Martinsen, konserntillitsvalgt i Hydro, sier at EWC er viktig arena for alle tillitsvalgte globalt.Foto: Bjørn Grimstad
EWC ble omorganisert i 2011 for å dekke Hydros virksomheter i hele verden gjennom tre kommunikasjons-komiteer innen smelteverkene, valseverkene og bearbeidede aluminiumsprodukter.

-Det betyr at tillitsvalgte i for eksempel primær-aluminium fra Brasil kan være med. Det viktigste er å ha en arena der tillitsvalgte fra hele verden kan komme sammen for å drøfte forbedringer av arbeidsforholdene, sier han.

Martinsen sier at man har de største utfordringene i Qatar, hvor det ikke er tillatt med fagforeninger. Derfor er man tilfreds med at Hydro har innført verneombud i verket Qatalum.

-Verneombud er valgt av de ansatte. Det er norsk ledelse i Qatar, og de ansatte kan også ta opp andre forhold enn HMS. Vi håper at vi kan ha verneombud i våre møter fra 2015, sier han.

En undersøkelse i Brasil av en organisasjon som kan sammenlignes med norsk FAFO, viser at utenlandske selskaper inntreden bedrifter fører til bedre standarder, sikkerhet og arbeidsmiljø. Hydro skriver også i sin årsberetning at de ser det som positivt med aktive fagforeninger, og det får vi ta med oss, sier Sten Roar Martinsen.

Sten Roar Martinsen, konserntillitsvalgt i Hydro, sier at EWC er viktig arena for alle tillitsvalgte globalt.