Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

27.10.2014 15:03:40

Regjeringen har lagt frem en rekke forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. I heftet "Baklengs inn i framtida" utgitt av LO kan man lese mer om forslagene og hva slags konsekvenser de vil få for norsk arbeidsliv.

For mer informasjon

Bilde mangler

Like før sommerferien, la regjeringen frem en rekke forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Forslagene vil gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette i midlertidige stillinger, og pålegge ansatte mer overtidsarbeid og mer søndagsarbeid. I tillegg svekkes de tillitsvalgtes rolle på arbeidsplassen.

Utrygghet
- Forslagene til endringene i arbeidsmiljøloven representerer et alvorlig angrep på et grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv, faste ansettelser. For en nyetablert med huslån, for en som snart skal gå av med pensjon, for en som har begynt å få skrantende helse betyr fast jobb trygghet. Trygghet for seg og sin familie. 

-Trygghet i arbeidslivet er en forutsetning for en trygg fritid. Dette handler ikke først og fremst om paragrafer i loven, det handler om menneskers rett til å ha et verdig arbeidsliv. Derfor er det viktig at tillitsvalgte setter seg inn i lovendringene, og er klar til å ta opp kampen mot lovendringene, sier nyvalgt områdeansvarlig Ommund Stokka i Industri Energi.

I heftet "Baklengs inn i framtida" utgitt av LO kan man lese mer om forslagene og hva slags konsekvenser de vil få for norsk arbeidsliv.

Mer om emnet finner du også på LO sine nettsider her.