Ber myndighetene sikre høy oljeaktivitet

27.10.2014 15:28:00

Konkrafts råd møtte mandag olje- og energiministeren for å be myndighetene være aktive i arbeidet med å beholde et høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. – Det var også et råkjør mot regjeringen for å få reversert permitteringsreglene, sier Industri Energis representant Frode Alfheim.

For mer informasjon

Bilde mangler
I et ekstraordinært møte med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) hadde en samlet oljeindustri i Konkraft et klart budskap om viktigheten av å sikre et jevnt høyt aktivitetsnivå.
 
Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi og representant i Konkrafts råd, sier at arbeidstakere og arbeidsgivere står sammen om en rekke krav og forventinger.
 
-I dagens møte var det massivt press mot regjeringen for å få reversert permitteringsreglene slik at bedriftene enklere kan permittere istedenfor å gå til oppsigelser. Det er viktig å sikre at kompetanse blir i næringen når aktiviteten tar seg opp igjen, sier Alfheim.
 
Han sier Stortinget kan reversere endringen i permitteringsregelverket gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2015.
 
Tidskritisk først
KonKraft, som er en felles arena for LO, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri, konstaterer at petroleumsvirksomheten i Norge er inne i en periode med fallende aktivitet.
 
Investeringsanslaget for 2015 på norsk sokkel er på 185 milliarder kroner, mot 227 milliarder i 2014.
 
Frode Alfheim understreker at myndighetene først og fremst må ta tak i tidskritiske prosjekter for å sikre forlenget levetid på eksisterende felt, men at også nye feltutbygginger blir viktig.
 
-Vi vil bli målt på hvor mange planer for utbygging av felt (PUD/PAD) som blir levert til myndighetene i 2015. Per i dag ligger det an til å bli et sted mellom 3 og 13. Gjør vi en god jobb nå kan vi komme nærmere 13 enn 3, sier Alfheim.
 
Må fortsatt lete
Han påpeker at det også er viktig å holde oppe letevirksomheten og at myndighetene jevnlig må tildele nytt leteareal.
 
-Vi ønsker at Olje- og energidepartementet, med statsråd Tord Lien i spissen, tar på seg et større pådriveransvar for å få aktiviteten høy og jevn, sier Alfheim.