Innleide saksøker oljeselskap for fast jobb

28.10.2014 08:27:00

Usikre tider gjør at innleide arbeidere går til sak for å få fast jobb i oljeselskap. Bare i ConocoPhillips har Industri Energi 35 rettstvister.

For mer informasjon

Bilde mangler

Bak kontorpulten sin i lokalene til Industri Energi i Stavanger ser advokat Eyvind Mossige at saksbunken stadig øker. En rekke saker fra oljeselskaper skal prøves i retten, der fagforbundet har gått til sak på vegne av medlemmer.

 Sykepleieren saksøkte Statoil med krav om fast jobb. Utrolig mange i oljebransjen er ulovlig ansatt som midlertidige, mener Industri Energi-advokat Eyvind Mossige.

- Nå er det særlig mange saker knyttet til Statoil og ConocoPhillips. Det hagler inn. De to selskapene holder aktivitetsnivået høyt på advokatkontoret i forbundet, sier Mossige til Stavanger Aftenblad.
 
Industri Energi har 35 rettstvister knyttet ConocoPhillips i rettssystemet. For Statoil er tallet 10. Aftenbladet har tidligere omtalt en Statoil-sak som skulle vært behandlet i Stavanger tingrett, men der bedriften og en tidligere innleid sykepleier inngikk forlik.