Bli med på solidaritetsbrigade

28.10.2014 12:33:00

LAG sender to brigader i året til Latin-Amerika. Nå kan du søke til våren 2015, da sender LAG 10 unge mennesker til Brasil. Søknadsfrist er 5. november. Som medlem av Industri Energi kan du søke forbundet om stipend.

For mer informasjon

Bilde mangler

Som solidaritetsbrigadist i Brasil vil du bo på landsbygda i en av MSTs bosettinger og delta i dagliglivet til familiene der. I mellom oppholdene i bosettingene vil alle brigadistene delta på politisk program for å lære mer om MST og om andre politiske spørsmål i Brasil og Latin-Amerika. Forberedelseskurs i Norge før avreise og introduksjonskurs i Brasil ved ankomst er del av opplegget.

Informasjonsarbeidet i Norge vil foregå halvåret etter hjemkomst. Problematikk rundt gruvedrift i Brasil vil stå sentralt i informasjonsarbeidet.

Som medlem i Industri Energi kan du søke forbundet om stipend når du deltar i LAGs brigade.

Kontakt Amalie på epost aht@industrienergi.no eller tlf 02390 for mer informasjon.  


Vi søker deg som:
- er engasjert i verden rundt deg,
- har et ønske om å lære og få kunnskap om sosiale bevegelser i Latin-Amerika og deres kamp for en bedre framtid
- ønsker å få innblikk i måter å organisere seg på
- er inspirert til å jobbe som aktivist i Norge og kjempe for ting som du tror på
- har et ønske om å bli kjent med nye mennesker, både i Norge og i Latin-Amerika

Søknadsfrist for å reise til Brasil i våren 2015 er 5. november

Du bør være omtrent 18-25 (maks 29) år og det er en fordel om du snakker portugissisk eller spansk. Siden opplegget er en del av Fredskorpet Ung-prosjektet så kan LAG dekke det meste og egenandelen er kun på 19 900 NOK.

Plan for vårbrigaden 2015 til Brasil
Introduksjonsseminar: 12 - 14. desember i Oslo 2015
Fredskorpsets Youth-Camp: 6 - 9.januar i Oslo 2015
Forberedelseskurs: 9 - 20. januar på Hamar 2015
Opphold i Brasil: ca 21. januar til 5.juni
Hjemkomstseminar Norge: 19-21. juni 2015
Informasjonsarbeid i Norge avsluttes ca. 1. aug - 1. des. 2015