Likebehandling av innleide arbeidstakere

30.10.2014 10:05:00

Industri Energi jobber med mange saker for tiden som omhandler likebehandling av innleide arbeidstakere. –Vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å ta kontakt med de innleide i bedriften og se til at de sikres samme vilkår som de faste ansatte som utfører samme arbeid. Får de ikke det, så kan forbundet hjelpe dem, sier områdeansvarlig Ommund Stokka.

For mer informasjon

Bilde mangler
Likebehandling – hva betyr det
Fra 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft som har som formål å sørge for likebehandling av innleide arbeidstakere slik at de har samme vilkår som faste ansatte i samme stilling.

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen er det blant annet den tillitsvalgtes jobb å følge opp bestemmelsene. Dette kan bli en krevende jobb, men de nye reglene i Arbeidsmiljøloven skal gi deg mulighet til å få jobben gjort. Dette reguleres i AMLs §14-12a, b og c.

Opplysningsplikt i alle retninger
Arbeidsmiljølovens §14-12b slår fast at selskapet som leier inn skal oppgi lønn på egne ansatte til bemanningsbyrået. Videre skal bemanningsbyrået gi den innleide de opplysninger som er nødvendige for at den innleide skal vite at likebehandlingen er oppfylt.

-Når selskapet ber bemanningsbyrået om lønnsinformasjon så skal byrået opplyse om hvilken lønn de gir til de innleide. De tillitsvalgte har krav på å vite alt og har taushetsplikt. Industri Energi anbefaler de tillitsvalgte å lese bestemmelsene i §14-12 nøye, sier Ommund Stokka.

Forbundet kan hjelpe
-Industri Energi har veldig mange saker fra alle de ulike bransjene forbundet organiserer som går på nettopp likebehandling av innleide arbeidstakere. Alle våre tillitsvalgte må oppsøke de innleide i bedriften og sjekke at de likebehandles og får samme lønns – og arbeidsvilkår som faste ansatte i samme stilling, sier Stokka. 

Han er likevel tydelig på forbundet ikke vil fravike kravet om at fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet.

-Selv om vikarer får samme lønn, vil vi at folk skal ha fast ansettelse. Bare ved fast ansettelse stiller folk likt når det er snakk om for eksempel nedbemanninger og pensjon. I Nordsjøen er det mye tryggere å være ansatt i operatørselskapet enn å være ansatt i et vikarbyrå, sier han.

Forbundet har laget en egen innleiebrosjyre som skal hjelpe tillitsvalgte. Det er en grunnleggende veileder til de viktigste bestemmelsene om innleie.