Ny vurdering av avslag på dagpenger ved permittering

30.10.2014 14:03:00

Har du fått avslag på søknad om dagpenger ved permittering, kan du få vurdert saken på nytt hvis du oppfyller enkelte kriterier melder NAV i et brev til forbundet.
– Dette er positive signaler fra NAV om at regelverket tar hensyn til svingningene i våre bransjer, sier leder av Tariffavdelingen, Terje Valskår.

For mer informasjon

Bilde mangler

NAV skriver på sine hjemmesider at du kan nå få søknaden din vurdert på nytt, dersom:

• du fikk avslag på søknaden din fordi grunnen til at du ble permittert ikke var ekstraordinær, uventet eller uforutsigbar.
• du fikk avslag på søknaden din selv om du og arbeidsgiveren din var enige om at permitteringen var nødvendig.
• du fikk avslag på søknaden din fordi du ikke ville ta arbeid hvor som helst i landet mens du var permittert.
Muligheten for en ny vurdering skyldes at NAV har kommet til at disse tre vilkårene har vært praktisert for strengt, blant annet etter en avgjørelse i Høyesterett i mars 2014.
Alle som har fått avslag på søknad om dagpenger under permittering, og som omfattes av et av de tre kulepunktene over, kan be om en ny vurdering.


NAV sendte i midten av september ut brev de som klagde på avslaget i perioden 1. januar 2011 til 1. februar 2014, men muligheten til å be om en ny vurdering er ikke begrenset til de som klagde eller til saker fra denne perioden.

Hvordan ber du om ny vurdering av saken?
• Hvis du har fått brev fra NAV, returnerer du svarskjemaet.
• Hvis du ikke har mottatt brev, finner du brevet med svarskjema her.
 
Husk å fylle ut navn og 11-sifret fødselsnummer.

Har du spørsmål, kan du ringe til NAV 55 55 33 33.
 
 
Vedlagt er brevet fra NAV.