- Vi minnes de vi har stått skulder til skulder sammen med

10.11.2014 20:55:00

Forbundsleder Leif Sande startet landsmøte med å minnes de som i perioden har falt fra.
- Det er godt å stanse opp og minnes de vi har stått skulder til skulder med, men som ikke lenger er blant oss, sa Leif Sande.

For mer informasjon

Bilde mangler
Han understreket at alle ikke kan bli nevnt, men at ingen er glemt.

Leif Sande startet med å minnes Liv Undheim, tidligere nestleder i Industri Energi, som sovnet inn etter lang tids sykdom 4. april 2011.

- Liv delte ut den aller første Arthur Svensson-prisen i denne salen, for fire år siden, under vårt forrige landsmøte. Hun ønsket selv et roligere liv etter lang og tro tjeneste. Tiden skulle hun bruke til å lese, reise og nyte livet. Isteden ble hun rammet av kreft og måtte tilbringe den siste tiden på sykehus. Det føltes trist, uvirkelig og urettferdig.

Reiulf Steen er nok den av forbundets medlemmer som har gjort seg mest kjent i den norske samfunnsdebatten. Med Reiulf sin bortgang i sommer mistet arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen en fremragende representant, og en sann industrivenn, som så sammenhengen mellom en levende industri og velferdssamfunnets utvikling.

Bjørn Robert var tillitsvalgt i mange år, både i ALT og i Industri Energi, blant annet som nestleder i Industri Energi Statoil Oslo. Bjørn Robert var en lojal mann med ryggrad, med varmt hjerte og alltid et smil på lur.

Norges beste verneombud var tittelen på et intervju med Svein Syvertsen i medlemsbladet vårt i 1987. Sjeldent har en overskrift vært mer treffende. Han har også gått bort i løpet av denne perioden. I tillegg til egen karakterstyrke og moral, var lover og regler hans viktigste våpen i kampen for arbeidstagernes rettigheter. Derfor fikk han kallenavnet “Lensmannen fra Bamble”.

Birger Blomkvist, mangeårig nestleder i Norsk Kjemisk Forbund, gikk bort i juni 2013. Birger var en aktiv, pliktoppfyllende og lojal organisasjonsmann. Han var høyt aktet og respektert i alle leire. Birger Blomkvist var det som vi i aller beste mening kalte en sliter.

Det var med stor sorg og med mange ettertanker at vi mottok budskapet om at vår tidligere økonomisjef i NOPEF Ragnar Fanebust gikk bort i desember i fjor. Ragnar hadde en usedvanlig god egenskap i å komme i kontakt med folk. Med alle. Han var meget belest, glup og klok. Vi takker Ragnar som et respektert menneske og engasjert kollega.

Det var tungt å få budskapet om at Jens Jensen, lederen for Sauda Fabrikkarbeiderforening, gikk bort bare noen måneder etter vårt forrige landsmøte i 2010. Eller Jensemann som vi alle kjente han som. Gjennom et langt liv, både som sjømann, postmann og smelteverksarbeider, ble han støpt til å bli svært respektert fagforeningsleder.

Harald Sjonfjell - vår trofaste tillitsvalgte gjennom 25 år, den tidligere lederen av Ekofiskkomiteen måtte sist sommer gi tapt for langvarig sykdom. Vi alle mistet gjennom Haralds bortgang en respektert og engasjert tillitsvalgt som har betydd enormt mye for oljeansattes rettigheter, arbeidsforhold og vår organisasjonskraft. Det som kjennetegnet Harald som fagforeningsleder, og som menneske, var hans rolige væremåte, hans sindige klokskap og den lune nordnorske humoren.

Vi kan legge til klar, tydelig og uredd. Alle de modige valgene Harald måtte ta, og stod for, handlet om å gi sine medlemmer mer makt, mer innflytelse og mer påvirkningskraft.
Harald stod alltid øverst på barrikadene for oljeansattes rettigheter, lønn, arbeidstid, helse, miljø og sikkerhet.

Vi minnes også i dag alle de - som så kynisk, nådeløst og brutalt ble rammet av de grusomme terrorhandlingene i regjeringskvartalet - og på Utøya 22. juli i 2011. Til sammen ble 77 mennesker drept denne triste dagen. 8 i forbindelse med bomben ved regjeringskvartalet. 69 på Utøya.

Ungdommen på Utøya var på terskelen inn i politikken, inn i organisasjonslivet, inn i samfunnet. Ungdommen som ble kynisk og brutalt slaktet ned på Utøya denne tragiske fredagen, var på terskelen inn i selve livet.

Uskyldige, intetanende og totalt forsvarsløse. Men også for de som overlevde, de som var tett på. Og som ved tilfeldigheter berget livet.

Vi hadde to ansatte på oppdrag på Utøya denne dagen, som på mirakuløst vis klarte seg. Ann Ørjebu og Are Tomasgard. Are hadde med seg sin sønn Emil, som var Utøya-delegat, som også unnslapp.

I forbindelse med Utøya-tragedien ble det funnet en innmeldingsblankett til Industri Energi fylt ut av Sondre Furseth Dale. Han hadde under oppholdet på AUF sin sommerleir signert på å bli elevmedlem i vårt forbund.

Han ble drept på Utøya denne dagen. Akkurat som oss trodde Sondre på fellesskapet, på gleden, på musikken, på den positive deltagelsen i samfunnet.

Vi har også andre medlemmer som har komt bort i denne perioden på grunn av terrorhandlinger.

Det var med dyp sorg og fortvilelse at vi mottok budskapet om at mange av de Statoil ansatte på arbeid i In Amenas i Algerie ble funnet drept i forbindelse med en gisselaksjonen januar 2013.

Alf Vik var medlem av Industri Energi. Av sine kollegaer og våre lokale tillitsvalgte blir Alf omtalt som en positiv, blid, sosial og inkluderende person, som alltid hadde gode kommentarer og stor omtanke for dem han arbeidet sammen med.

Landsmøtet minnet de som har gått bort i landsmøteperioden med ett minutts stillhet.