-Vi er Løsningen på klimautfordringene

23.11.2014 20:59:00

- Vi som jobber i norsk industri er en del av løsningen på klimautfordringene. Vi kan ikke leve av symbolpolitikk uten innhold, sa forbundsleder Leif Sande i åpningstalen på Industri Energi sitt landsmøte.

For mer informasjon

Bilde mangler

Leif Sande sier at man ikke løser klimaproblem ved å flytte utslipp til andre deler av verden. Foto: Bjørn GrimstadLeif Sande slår fast at velferdsnasjonen bygges med hardt arbeid, kunnskap og realisme. Han sier verden har som mål å hindre global oppvarming på mer enn 2 grader i 2050, og at utslippene ifølge FNs klimapanel må halveres.

-Vi har forslag som vil gjøre det mulig. Vi er ikke problemet. Vi som jobber i norsk industri er løsningen på klimaproblemet, sier han.

Sande sier at man ikke løser klimaproblem ved å flytte utslipp til andre deler av verden.
 
-Vi er på parti med FNs klimapanel; Den eneste realistiske måten å oppnå klimamålene er ved å ta i bruk mer gass, ved å gjennomføre CO2-fangst og -lagring og ved bruk av atomkraft, som vi i Norge heldigvis ikke trenger.
 
Leif Sande erkjenner at klimaproblemet også ville vært løst hvis olje og kull ble faset ut i hele verden. – Men hvilken verden ville vi hatt da. Det er ikke engang tenkbart hvordan en moderne verden skulle fungert uten biler, fly, fabrikker, båter.
 
Han advarer sterkt mot folk som vil skru igjen kranene på norsk sokkel.
 
-Jeg nekter å tro at disse menneskene vil ta konsekvensene av det. Derfor sier jeg; Symbolpolitikk med null realisme. Det eneste disse folkene kan oppnå er å ødelegge for norske arbeidsplasser og stille oss som slåss for arbeidsplassene i gapestokk og stemple oss som klimaverstinger. Det finner vi oss ikke i, tordner Sande fra talerstolen.
 
Vaskeristreiken
I åpningstalen legger Sande også stor vekst på situasjonen ved vaskeri og renseriene - og streiken på sensommeren.
 
-9. september grep myndighetene inn med tvungen lønnsnemd i vaskeri- og renseristreiken vår. Jeg må si at jeg ble ganske ilter da dette skjedde, sier han.
 
Sande viser til at de vaskeriansatte i snitt har 82 prosent av industriarbeiderlønn. -Uten et varig lønnsløft vil de forbli lønnstapere. Det skal vi ikke finne oss i, sier han til stor applaus.
 
-Vi finner oss heller ikke i at arbeidsgiverne driver et kynisk spill for å stanse streiker eller at sykehusene har så dårlig beredskap at de ikke tåler en streik. Det lover jeg at vi skal ta tak i, sier han.
 
Situasjonen i oljå
Om situasjonen i oljeindustrien sier Leif Sande: -Hvorfor lærer de aldri?
 
Han peker på at oljeselskapene i perioder med vekst drar opp aktiviteten til et svært høyt nivå og driver opp kostnadene. – Så må de spare penger og strammer inn så mye at det forplanter seg nedover i hele leverandørkjeden.
 
-Vi har lenge advart mot det høye aktivitetsnivået på norsk sokkel. Vår løsning er å skynde seg langsomt og strekke prosjektene over tid. Alt trenger ikke å skje på en gang. Da hadde vi ikke fått de høye toppene eller de dype bunnene. Alt hadde blitt mer stabilt og forutsigbart, sier han.
 
Sande mener oljeselskapene i flere år «har brukt penger som fulle sjøfolk».
 
-Oljeselskapene har på ti år latt feltutviklingskostnadene stige med 250 prosent. Riggkostnadene har økt med 500 prosent. I 2013 økte lønningene til administrerende direktører i oljevirksomheten med 21,5 prosent.
 
-De eneste som har tatt ansvar og holdt kostnadsutviklingen i tømmene er oss. Lønningene vi har forhandlet fram har økt med 50 prosent de siste ti årene. Det er samme lønnsveksten som resten av Norge. Det er vi som har vist ansvar, ikke arbeidsgiverne, sier Sande.
 
-Jeg håper landsmøtet sier klart ifra at denne politikken vil vi ikke ha mer av, sier han.