-kan bli skrikende Mangel på fagarbeidere

23.11.2014 21:07:19

Den store faren i fremtiden er at det kan bli skrikende mangel på fagarbeidere. Status må endres for yrkesfagene, og det må satses langt sterke hvis vi skal møte behovene. Alle kan ikke gå på universitetene, selv om det er viktig nok. Vi trenger færre akademikere, og flere fagarbeidere, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

For mer informasjon

Bilde mangler
-Han beskrev hva som ville ha skjedd om det var helsesektoren som ville komme i en slik situasjon med mangel på kvalifiserte arbeidstagere.
 
Ramaskrik
-Det ville blitt et ramaskrik uten like, sier han.
Jonas Gahr Støre understreket at visjonen om «å bygge landet» aldri vil bli gammeldags.
 
-Dette var Arbeiderpartiets slagord i 1946, og det er i høyeste grad like viktig i dag. Det handler om å bygge på, bygge om, og bygge nytt. Ungdommer jeg har snakket med synes det er et flott slagord, og vil gjerne være med på et slikt felles prosjekt, sier han.
 
Støre understreket hvor viktig det er å investere videre i våre energiressurser. Det gjelder olje, gass, og fornybar energi, hvor vi har så store naturgitte forutsetninger.
 
-Vår holdning til en bærekraftig utvikling og utvinning av olje og gass på sokkelen ligger fast. Når det gjelder flere kabler til utlandet, er dette en diskusjon vi må tørre å ta. Hva skal vi som industrinasjon gjøre med den overskuddskraft som ser ut til å komme i fremtiden? Vi må vurdere om vi skal bruke mer av den kraften til å skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser basert på fornybar energi, sier han.
 
Strupen
Gahr Støre gikk naturlig nok i strupen på Fremskrittspartiet og Regjeringen når det gjelder midlertidige ansettelser og svekkelse av arbeidsmiljøloven.
 
-Nå har Regjeringen snudd i sykelønnssaken. Det ville også vært svært klokt om de gjorde det samme når det gjelder midlertidige ansettelser. All forskning viser at midlertidige ansettelser fører til mer utrygghet, lavere lønn og dårligere sikkerhet på arbeidsplassen. I Sverige har man dobbelt så mange midlertidige ansatte, dobbelt så høy arbeidsledighet, og tre ganger høyere ungdomsledighet.
For å bruke fotballmetaforen som Tord Line er så glad i. Å bruke Mads Møller Dæhlie som vil komme inn fra innbytterbenken blir feil. Han er fast ansatt med rettigheter. Hadde han vært midlertididig kunne han blitt hentet inn på gata, og blitt sendt ut igjen før han knapt rakk å dusje, sier han.
Han poengterer at Norge i dag har et fleksibelt arbeidsliv, og ikke trenger mer midlertidighet.
 
-Trepartssamarbeidet er grunnfjellet som gjør at norske industri er verdens beste på omstilling og innovasjon basert på trygge, faste arbeidsplasser. Arbeiderpartiet vil være krystallklar i Stortinget på å stoppe forslaget, sier han.
 
Han raljerte over finansminister Siv Jensens frykt for fallende vekst.
 
-Fra denne talerstol vil det være for grovt å gå nærmere inn på fallende vekst, sa han til stor latter fra salen.
 
Klima
Gahr Støre understreket at Norge vil være en viktig nasjon for å nå målet om togradersmålet innen 2050.
 
-Fagbevegelsen og Industri Energi vil være viktige medspillere med sin ansvarlige holdning. Vi skal lykkes på fangst og lagring av CO2, og fortsette å bidra til å bruke og utvikle fornybar energi som den viktige industrinasjon vi er. Kjære forsamling. Hold ut i tre år til, så er vi forhåpentligvis tilbake i med hånden på rattet i regjeringskontorene, sier han.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var klinkende klar på at Arbeiderpartiet er garantist for en offensiv industripolitikk i fortid, nåtid og fremtid.