- Vil rense fremfor elektrifisere Utsira

23.11.2014 21:08:03

Industri Energi offentliggjorde i dag livssyklusrapporten om elektrifisering av plattformene på Utsira, der Cicero senter for klimaforskning og Pöyry konkluderer med at elektrifisering av Utsira kan gi beskjedne virkninger for klimaet, dersom effektene i de europeiske kraftmarkedene tas med.

For mer informasjon

Bilde mangler
- Rapporten viser at både høyeffektiv egenprodusert kraft ute på plattformene eller gasskraft fra land med CO2 rensing, vil være bedre løsning for det globale klima, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Geir VollsæterEnergi.

– Hvis man ser på elektrifisering som et nasjonalt klimatiltak er det utvilsomt virkningsfullt. Men man får enkelte ringvirkninger i det europeiske kraftmarkedet, som kan tyde på at utslippsreduksjonen ikke er så store, sier Ole Løfsnæs i Pöyry Management Consulting.

Sammen med Asbjørn Torvanger, forsker i Cicero, har han utformet rapporten, som analyserer virkningene av ulike energiforsyningsløsninger på Utsira-høyden fram mot 2050. (Rapporten kan lastes ned i sin helhet under artikkelen).

Les også NRKs omtale Gasskraft på Utsira kan gi klimagevinst
 
 

Feil å tappe strøm fra land
- Uansett hvilken klimasituasjon vi befinner oss i om 10 til 40 år så trengs aluminium, ferrosilisium, silisium, magnesium og nikkel for å bygge jernbaner, til maritim næring, vindmøller, solceller, Tesla `er og varmepumper, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter.

- Dette produserer vi i Norge. Med verdens reneste energi. På verdens reneste måte. Da blir det å tappe fastlandet for strøm for å elektrifisere feltene på Utsirahøyden feil, sier Geir Vollsæter.

Alt henger sammen med alt
- Gro Harlem Brundtland sa i 1993 at: Alt henger sammen med alt. Elektrifisering av Utsira innebærer at gassen og kvotene vi sparer på plattformen, isteden sendes til utlandet og forårsaker samme utslipp der. Derfor vil vi isteden rense gasskraft fremfor elektrifisere med strøm fra kraftnettet på land, sier Vollsæter.

- Vi kan ikke bare feie utslippene over til naboene. Det har ubetydelig klimaeffekt. Det er ikke å ta klimaansvar. Derfor er vår løsning å rense og lagre våre egne utslipp, ikke bare feie utslippene og problemene over til naboene våre, sier Vollsæter.

- Bedre å rense
- Inntil nå har Industri Energi gått ut ifra at elektrifisering ikke gir betydelige globale utslippsreduksjoner. Nå trenger vi ikke å tro lenger. Nå vet vi, sier Vollsæter.

Han viser til at rapporten påpeker at elektrifisering av Utsira med effektive gasskraftverk til havs - eller på land med rensing - kunne gitt betydelig større CO2 reduksjoner – enn elektrifiseringsvedtaket som ble gjort i Stortinget nå i våres.

- Jeg vil også poengtere at alle andre løsninger – bortsett fra det Stortinget vedtok, styrker sysselsetting og innovasjon, sier Vollsæter.