Politikere presset på utenlandskabler

23.11.2014 21:09:00

-Jeg mener at det er mulig å ha utenlandskabler i det omfanget vi nå ser for oss, uten at det går ut over satsingen på industrien. Jeg forstår at det er stor motstand mot kabler i Industri Energi fordi man frykter at det vil ø

For mer informasjon

Bilde mangler
Statsråd Tord Lien (Frp) og partileder Jonas Gahr Støre (Ap) ble presset knallhardt av flere delegater fra talerstolen i denne saken.
 
Jonas Gahr Støre mente at kraftutveksling med Sverige, Danmark, Russland og Tyskland har vist seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
 
-Jeg er mer i tvil om den planlagte kabelen til Storbritannia vil gi en kraftutveksling som vil gavne Norge. Kabelen til Tyskland vil så vidt jeg vet gi en tilfredsstillende kraftutveksling. La det være klart at Arbeiderpartiet i dialog med industrien er opptatt av forsyningssikkerhet og en strømpris som vil gi oss et konkurransefortrinn basert på fornybar energi, sa han.
 
Høyre/Frp-regjeringen har nylig gitt konsesjon til bygging av to nye utenlandskabler, henholdsvis til Tyskland og England.
 
Tonen fra de Industri Energi-tillitsvalgte på landsmøtet er at de krever klarere tale fra Ap-leder Jonas Gahr Støre om eksport av enda mer vannkraft.

En milliard økt strømregning for norsk industri
Med dagens forbruk i norsk kraftkrevende industri, vil disse to kablene gi norsk kraftintensiv industri årlig økte strømregninger på over en milliard kroner, årlig, understreket Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi.

- Eksportkabler dreper industrien.

Arne Byrkjeflot fra Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening understreket at krafteksportkabler til utlandet er både unødvendig og svært ødeleggende for norsk industri.

- Jeg jobba 27 år på smelteverket Trondheim, og det ble lagt ned på grunn av høy kraftpris.

Byrkjeflot gav klar beskjed til olje- og energiminister Tord Lien:

- Vi har nok kraft. Vi trenger ikke å bygge ut nettet. Det er ikke nødvendig å bygge vindmøller. Vi har et kraftoverskudd som vil øke, sa han, og understreket det paradoksale:

- Nå har vi et system hvor det legges kabler til utlandet. Det er ingen i denne salen som tror noe annet enn at når du sender ut krafta, så får du felles europeisk kraftpris, sa Byrkeflot.
 
Verdivalg
- Hva vi gjør med våre naturressurser er et verdivalg. Skal vi være en råvarenasjon eller skal vi fortette å produsere industriprodukter i verdensklasse? Spurte Ommund Stokka, som krevde svar fra Jonas Gahr Støre om Arbeiderpartiets politikk om utenlandskabler.

Johnny Håvik fra Søral ved Husnes, og leder av ungdomsutvalget Industri Energi, var klar på at Norge ikke kan eksportere den viktigste ressursen vi har bygd landet på, nemlig vannkraften.

- Jonas Gahr Støre: du må svare på dette med kraftkabler. Du får ikke denne salen til å støtte eksport av det vi har bygd landet vårt på, sa ungdomslederen.  

Blir forbanna
Eivind Torvik, fra Hydro i Sunndal, var også klar i sin tale.

- Jeg blir forbanna når vi i industrien må betale for at kraften vi bruker til industri skal eksporteres til utlandet. Jeg forlanger svar i dag, sa Torvik.

Einar Mikkelsen stadfestet at elektrifisering er feilslått klimapolitikk, feilslått industripolitikk og feilslått symbolpolitikk.

-Jonas Gahr Støre må bli klarere når han snakker om kabler til utlandet. Jeg er kraftsosialist. Vi trenger kraftoverskuddet. Vi trenger metall i fremtiden. Vi er i verdensklassen i å produsere metall, på en ren måte, sa Mikkelsen.
 
Total ut av Vest-Sahara
Hanne Renate Garli fra Ikornes Trearbeiderforening tok et kraftig oppgjør med uetiske investeringer og oljevirksomhet i Vest-Sahara.

- Jeg har nylig vært i Vest-Sahara, hvor befolkningen er utsatt for daglige overgrep og trusler. Nå er det krise. Store internasjonale selskap som Total opererer i området, noe som er i strid med folkeretten siden Vest-Sahara er okkupert av Marokko og befolkningen ikke får fritt utnytte sine egne naturressurser.

- Jeg krever derfor at Tord Lien jobber for å fordømme oljeboring i det okkuperte farvannet, og jeg krever at Statens pensjonsfond utland trekker seg ut av Total.

John Øyvind Selmer fra Herøya Arbeiderforening: For ikke lenge siden stod jeg på Youngstorget og demonstrerte mot midlertidige ansettelser. Som fortballentusiast ønsker jeg Jonas Gahr Støre hjertelig velkommen til Odd fotballstadion. Men til, Tord Lien må jeg si: Vi setter deg på benken. 
 
Hvordan sikre kompetanse?
Even Husa fra Sodexo Mobile Units spurte politikerne Tord Lien og Jonas Gahr Støre hvordan de vil styrke norsk industri. -Hvordan skal norsk kompetanse bygges videre? Og hva kan de tre partene i arbeidslivet gjøre for å ivareta og styrke norske arbeidsplasser?

Terje Rekdal fra Gunhildsvågen kjemiske fagforening klarer ikke å se regjeringens mål med flere deltidsansatte. -Uten fast arbeid sliter folk med å få lån og etablere seg.

Mens Trine Holsen fra Statoil Mongstad sa at oljeraffineriene sliter med små marginer.

-Hva vil regjeringen gjøre for å bedre betingelsene for raffineriene? Vi vil så gjerne se oljen fra Johan Sverdrup bli ført til Mongstad, sa Holsen.

LO-koordinerende Bengt Eriksson spurte Jonas Gahr Støre om man vil se et skifte i industripolitikken hvis han etablerer en ny regjering i 2017. Mens Trygve Eriksen fra Hydro Aluminium viste til medlemmer som rammes av regelverket for AFP.

-Vi har noen medlemmer som rammes hardt av AFP-reglene når de må bytte jobb sent i arbeidslivet. Politikerne må sørge for at de får beholde ordningen.

Per-Øistein Kivijarvi fra forbundsstyret påpekte at den beste distriktspolitikken er å ha et mangfold av faste arbeidsplasser i hele landet. Og at Norge har verdens reneste industri, som er bra både for miljø og klima.
 
Oppsagt 
Arild Berntsen i forbundsstyret var bekymret over alle de oppsagte arbeiderne på boreriggene.
 
Flere hundre er sagt opp, 15 rigger går av kontrakt neste år. Plutselig går det fra full gass til full stopp. Regjeringen må sørge for trygghet og ikke videreføre arbeidet med midlertidige ansettelser.
 
Per Melvær i Oljeservice er bekymret for sikkerheten.
-Vi kan aldri få en god nok sikkerhetskultur. Med nedskjæringer på grunn av lavere lønnsomhet er man i ferd med å bygge ned sikkerhetsarbeidet. Det må ikke skje, sier han.
 
Wenche Jansen Tveitan mente at det var viktig å sørge for stabilitet for landbasert industri.
-Vi har mange gode industriprosjekter som ikke får lån av bankene. De låner heller ut penger til eiendomsprosjekter. Det er synd, fordi det ville gitt mange hundre arbeidsplasser.