Medlemsøkningen går i været – nå 60322

23.11.2014 21:10:00

-Bare i går fikk vi 100 nye medlemmer. Det betyr at det i talende stund er 60322 medlemmer i Industri Energi. Det kan være moro å legge frem følgende resonement. Hvis hver eneste medlem bare verver ett medlem hver, og ingen går bort, er vi oppe i 120.000 medlemmer, sier områdeansvarlig i organisasjonsavdelingen, Asle Reime.

For mer informasjon

Bilde mangler
I sin innledning fokuserte Reime sterkt på medlemsverving.
 
Verving har vært i sentrum i hele perioden. Vi har vervet 7000 nye medlemmer hvert eneste år de siste fire årene. Men, av ulike årsaker, lekker vi medlemmer også. Verve og serve. Hvis ikke råtner vi på rot. Vi må ha 300-400 nye medlemmer hver eneste måned for å vokse, sier han.Områdeansvarlig Asle Reime i organisasjonsavdelingen poengterer at vi må satse enda hardere på medlemsverving de neste årene.Foto: Bjørn Grimstad

Konkurranse

Industri Energi er i en hard konkurranse med andre forbund angående medlemmer. SAFE, Lederne, og en rekke andre forbund kjemper om de samme medlemmene som Industri Energi.
 
-Vi har imidlertid hatt mange vellykkede vervekampanjer det siste.
 
-Spesielt vil jeg trekke frem arbeidet med å få inn medlemmer fra blant annet Conoco Philips, Hydro Sundal og mange andre bedrifter, sier han.
Han pekte på at det spesielt var gledelig med så mange nye medlemmer fra vaskeri-og rens etter streiken i sommer, da forbundet passerte 60.000 medlemmer.

-Den største utfordringen er imidlertid å få tak i de uorganiserte. Spøt vi mange av dem om hvorfor de ikke er organisert, er det vanligste svaret: «Ingen har spurt meg?» Her ligger det et kjempepotensial, og der skal vi og må bli flinkere i de neste årene.

Kjempesuksess

De siste fire årene har vært en svært aktiv periode for forbundet. Ungdomsutvalget og studentutvalget er en kjempesuksess. Organisasjonskonferansene 1-4 har vært fulltegnet med lange ventelister. Kurs og konferansesenteret i Stavanger er den viktigste kursarenaen med en rekke kurs og store konferanser.
 
-Vi skal satse hardere på likestilling, og få inn flere kvinner og arbeidere med minoritetsbakgrunn som tillitsvalgte. Flere og bedre medlemsfordeler med økte midler fra LOs utdanningsfond og bedre forsikringsordninger vil alltid prioriteres, sier Asle Reime.

Områdeansvarlig Asle Reime i organisasjonsavdelingen poengterer at vi må satse enda hardere på medlemsverving de neste årene.