-bruk fjellvettreglene

23.11.2014 21:12:00

HMS-leder i Industri Energi, Jon Arne Mo, sier at regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov (AML) rokker ved kjernen i arbeidslivet. Han ber regjeringen bruke fjellvettreglene.

For mer informasjon

Bilde mangler

-Endringene i AML gjør at man ikke lenger kan føle trygghet i arbeidslivet og endringene vil svekke sikkerheten, sier Mo og viser til at alle arbeidstakerorganisasjoner går imot endringene.

Han oppfordrer regjeringen å bruke den viktigste fjellvettregelen.

-Det kommer uvær, da er det ingen skam å snu, sier han.
 
Utfordres
Jon Arne Mo opplyser på landsmøtet til Industri Energi at trepartssamarbeidet i dag utfordres av blant andre arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

-Trepartssamarbeid og arbeidstakermedvirkning ved den enkelte bedrift er fundamentet i arbeidslivet. Det utfordres i dag av Norsk olje og gass innen beredskaps- og sikkerhetsopplæring. Vi har derfor trukket oss ut fra dette samarbeidet, sier Mo.
 
Arbeidstakermedvirkning
I forslaget til HMS-uttalelse orienterer Mo om at forbundet fortsatt vil kreve arbeidstakermedvirkning i lisensene på sokkelen.
 
-Forbundet er dessuten bekymret for etterslepet på vedlikehold på sokkelen og krever at Petroleumstilsynet styrkes for å kunne gjennomføre bedre tilsyn, sier han.
 
Mer spesifikt regelverk
-Vi ønsker også et mer spesifikt regelverk på sokkelen, der arbeidsgiverne ikke kan tolke seg vekk fra arbeidsmiljøkrav. Og installasjoner der det er folk om bord skal ikke styres fra land. Vi krever et nytt regelverk som gjelder for samtlige livbåter. Og vil jobbe for å fortsatt forbedre helikoptersikkerheten.
 
Han opplyser at forbundet vil få bedre oversikt over kjemikalier og et bedre regelverk for dette.
 
-Og vil fortsatt ta tak i problemer som kols og støy, sier Mo.