Kjemper for lik rett til utdanning

23.11.2014 21:15:00

-Fagbevegelsen har vært forkjemper for lik rett til lik utdanning og bidratt sterkt til det kompetansesamfunnet vi har i dag. Industri Energi skal være en pådriver for utdanning, sa områdeansvarlig Hilde Hermansen, i sin innledning om den utdanningspolitiske uttalelsen under landsmøtet onsdag.

For mer informasjon

Bilde mangler
-Kravene i dag er høye til formell kompetanse på alle nivåer, og inngangsbilletten til arbeidslivet er ofte dokumentasjon på gjennomført utdanning. Da er det viktig at forbundet har fokus på utdanningspolitikken, sa Hermansen fra talerstolen.

Industri Energi har derfor etablert et kompetanseutvalg som skal ta for seg saker knyttet til fag-, etter- og videreutdanning, samt høyere utdanning.

Pådriver for utdanning
-Det vil være essensielt at vi får etablert fag- og studieretninger som det er behov for i dagens og morgendagens samfunn. Forskning og kompetanseutvikling må derfor ha vårt fokus i forhold styrking og verning av arbeidsplasser. Det er viktig for at Norge skal ha et konkurransefortrinn i fremtiden. Derfor må vi ha en langsiktig og fremtidsrettet utdanningspolitikk.

-Forbundet må være pådrivere i forhold til fag-, etter- og videreutdanning , samt høyere utdanning, sa Hermansen.

Utdanninsgfond i bedriftene
Hermansen ba også bedriftene legge til rette for kompetanseutvikling og bidra til å dekke kostnadene.
-Det kreves stadig at vi oppdaterer vår kunnskap og kompetanse i arbeidslivet. Det må derfor etableres et utdanningsfond til videreutdanning. I forbundet har vi allerede stipendordninger. Det må etableres tilsvarende tilbud i den enkelte bedrift.

-Det må også være tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv slik at det etableres flere lærlingplasser i de ulike bedriftene. Vårt pre her til lands har nettopp vært høy kompetanse, det må være vårt fortrinn også i årene fremover.

Studenter må styrkes
Hermansen tok også til orde for å bedre studentenes situasjon.

-Vi må jobbe for å bedre studentenes økonomiske situasjon under og etter studiene og styrke stipend– og lånemulighetene. Det må også bygges og tilbys flere studentboliger til rimelige priser, slik at studenter kan prioritere mer tid til studier og ikke jobb.

Lik rett til utdanning
Det er viktig at skole og utdanning er under offentlig eie og finansiering.
-Jaget etter kun profitt skal ikke kunne styre hvilke tilbud vi har. Lik rett til utdanning skal og må fortsatt være vår bærebjelke.

-Med den foreliggende utdanningspolitiske uttalelsen for kommende landsmøteperiode er samtlige innkomne forslag tiltrådt og ivaretatt. Vi mener derfor at uttalelsen vil være et godt grunnlag for det videre arbeidet, avsluttet hun.