COPY: - AFP blir vår kamp

03.11.2014 10:10:37

Retten til å gå av med pensjon ved 62 år, matskatt og 2-4-ordning offshore, midlertidige ansettelser og lønn stod i fokus da nestelder Terje Valskår åpnet bolken «Arbeidsliv og velferd» på Industri Energis landsmøte.

For mer informasjon

Bilde mangler
På landsmøtets tredje dag innedet Terje Valskår med en pensjonsundesøkelse som viser at svært mange av våre medlemmer som jobber skift ønsker å gå av med pensjon ved 62 år.

Industri Energi har spurt 1000 medlemmer som jobber skift som inkluderer natt- og helgearbeid når de ønsker å gå av med pensjon.

- Forbundet har gjennom mange år kjempet for at sliterne, de som jobber nettopp i disse ordningene som undersøkelsen viser til, skal ha en mulighet til å kunne gå av på en verdig måte, og vi har kjempet for at AFP skal være den muligheten.

Å kunne gå av med pensjon med verdigheten i behold
Hele 48 prosent av de spurte sier at de kan tenke seg å gå av med pensjon ved fylte 62 år, og 16 prosent som ønsker å gå av før fylte 62 år. Kun to prosent vil jobbe til de er 70 eller eldre.

- Derfor skal vi kjempe for retten til å gå når man er blitt 62 med verdigheten i behold. Vi skal ikke ha et pensjonssystem som sliter ut folk, som tar fra dem de gode årene de skal ha etter arbeidslivet, sa nestlederen, og understreket:

- Et langt liv i industrien har sin pris. Det sliter på helsa. Denne gruppen har like mye rett til en verdig og økonomisk trygg alderdom, som professorer, direktører og andre som står i jobben til de 80 fordi det er spennende, og ikke en nødvendighet.
 
Pensjonsreformen skal evauleres i 2017.

- Kampen for AFP-ordningen blir vår kamp fremover, slo Terje Valskår fast, og la frem de øvrige forslagene til arbeids- og velferdspolitisk uttalelse.

Løfte vask og rens og de som tjener minst
- Lavtlønnsgruppene skal stå sterkt i forbundet. En lønn å leve av er moderat krav, derfor er kampen for å løfte disse gruppene viktig, sa Valskår, og viste til blant annet til kampen for våre medlemmer på vaskeriene og renseriene.

- Og vi skal selvfølgelig jobbe for lønnsutvikling i alle våre bransjer – lønn er viktig for alle, sa Valskår, og understreket:

Kuttene i oljeindustrien
- Men dette handler ikke bare om lønn. Det handler like mye om gode velferdsordninger og et godt, trygt og velorganisert arbeidsliv. Utviklingen i samfunnet og de endringer som skjer i arbeidslivet viser oss at kampen for dette på langt nær er over, sa han.

Terje Valskår viste til at det er store utfordringer for medlemmer i flere bransjer. For eksempel oljeindustrien, hvor kutt og nedbemanning skaper stor frykt blant våre medlemmer. Økt bruk av innleid arbeidskraft og midlertidig ansatte er utfordringer knyttet til dette forbundet jobber mye med.

Kamp mot sosiale dumping, midlertidige ansettelser og innleie
- Etter forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven som gir større muligheter til bruk av vikarer og midlertidig ansatte ser vi at dette arbeidet bare blir viktigere og viktigere, sa Valskår, som kunne vise til konkrete eksempler på Industri Energis arbeid:

- Etter innføringen av vikarbyrådirektivet har vi intensivert arbeidet mot ulovlig bruk av vikarer og innleie, og 160 medlemmer har gått fra å være vikarer eller innleid til å bli fast ansatt.

2-4 og matskatt
- Vi kommer aldri til å akseptere at 2-4-ordningen tas bort, understreket Valskår, og viste til en annen viktig kampsak for våre offshoreansatte:

- Matskatten offshore er tema også på dette Landsmøtet. Vi gir ikke opp kampen, og vil fortsatt stå på kravet om at denne må fjernes, slo Valskår fast.

Andre viktige saker er blant annet sykelønnsordningen, skiftarbeideres vilkår og skiftordninger, offentlig tannlegetilbud, og slette skatt på fjerne skatt på reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med fagforeningsarbeid.