COPY: Millioner av mennesker får ikke arrangere landsmøter

03.11.2014 10:10:00

-Millioner av mennesker har ikke mulighet til å arrangere klubbmøter eller landsmøter. Dette landsmøtet ville vært forbudt i Egypt, sa generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres på Industri Energi sitt landsm

For mer informasjon

Bilde mangler

Liv Tørres, generealsekretær i Norsk Folkehjelp. Foto: Bjørn GrimstadLiv Tørres sier at man risikerer å bli skutt hvis man jobber for arbeiderrettigheter i mange deler av verden, blant annet i Colombia.

-Retten til å organisere, forhandle, demonstrere og ytre seg er betydelig begrenset mange steder i verden de siste årene, slår hun fast.

Tørres sier at man gjennom å organisere seg kan presse fram bedre forhold enn den enkelte kan.
 
- Solidaritet er å kjenne seg selv i andre. Sånn bygger vi kollektiv styrke nedenfra, sier hun.
 
Gapet øker
Generalsekretæren i Folkehjelpen slår fast at gapet mellom fattig og rik øker i mange land.
 
-Vi ser flere kriser av den alvorligste styrke. Blant annet i et av samarbeidslandene til Industri Energi.
 
-Sør-Sudan har store oljeressurser, men organisasjoner og fagbevegelse er ikke sterk nok til at ressursene fordeles rettferdig. I 2011 stemte 99 prosent av befolkningen for selvstendighet fra Sudan. Og Sør-Sudan ble verdens yngste stat. Men på grunn av maktkamp har en borgerkrig blusset opp. Vi har sett væpnede kamper i hovedstaden og 2 millioner mennesker er drevet på flukt. Tusener er drept. Partene skylder på hverandre og landet er i realiteten tredelt. Nå truer hungersnød, sier Tørres.
 
Må presse partene
Norsk Folkehjelp har vært aktivt i Sør-Sudan i lang tid og Tørres slår fast at Norsk Folkehjelp fortsatt vil jobbe i landet.
 
- Vi bidrar både med nødhjelp og minerydding. Nødhjelp er bra, men langt fra nok. Derfor bygger vi også opp kvinneorganisasjoner og ungdomsorganisasjoner. I tillegg er det viktig at det internasjonale samfunnet presser på Sør-Sudan for å få partene til å legge vekk våpnene og innse at bare en politisk løsning er akseptabelt, sier hun.
 
-Vi kan ikke gi opp det sør-sudanske folk. Derfor er den årlige støtten fra Industri Energi på 250 000 kroner kritisk viktig, sier Tørres.
 
Hun påpeker at støtte til sør-sudanere betyr mye, men legger til at Folkehjelpen og Industri Energi også samarbeider på andre områder, blant annet mot rasisme på arbeidsplassene.

Vedlagt ligger Norsk Folkehjelp sin statusrapport om vårt solidaritetsarbeid i Sær-Sudan.